24 mei 2022

CDA zet zich in tegen noordelijke aftakking Betuweroute door Euregio

Als gevolg van een aangenomen motie in de Tweede Kamer van het Nederlandse parlement ('Noordtak Betuweroute', 35925 XII, 24) is er bij vele partijen (o.a. lokale gemeenteraden en natuurorganisaties) onrust ontstaan in de Achterhoek en Twente. In de motie wordt de regering opgeroepen de maatschappelijke en economische meerwaarde te onderzoeken van een  zogenaamde Noordtak van de Betuweroute. In de overwegingen is opgenomen dat de spoorgoederentafel de ambitie heeft uitgesproken het goederenvervoer over spoor te laten groeien naar 78 miljoen ton in 2040.

Het goederenvervoer van weg naar spoor verplaatsen zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ambitie om de filedruk op de wegen te verlagen en ambities op het gebied van duurzaamheid te vergroten. Ook wordt aangegeven dat het goederenvervoer over spoor in de Randstad (West Nederland) onder druk staat doordat dit concurreert met het personenvervoer over spoor.

Deze "Noordtak" zou een geheel nieuwe goederenspoorlijn door de Achterhoek en Zuid-Oost Twente betekenen. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor de ruimtelijke invulling van de Achterhoek en Twente, maar ook voor het spoorwegennet in de hele EUREGIO.

De CDA fractie in Enschede heeft hierover aan de bel getrokken bij het CDA Tweede kamerlid Harry van der Molen die landelijk hierover woordvoerder is. Recentelijk is in een zoomsessie met Harry en vertegenwoordigers van CDA fracties in Twente en de Achterhoek afgesproken geen onomkeerbare stappen te nemen en de regio nauw te betrekken bij het vervolg. Ook hebben wij verantwoordelijk CDA staatssecretaris Vivianne Heijnen hierover al persoonlijk aangesproken.

CDA - CDU resolutie in de Euregio raad
Gezien de gevolgen van de Noordtak voor het goederenvervoer én het personenvervoer in het EUREGIO-gebied, is deze goederenlijn niet alleen een Twentse en Achterhoekse aangelegenheid, maar van Euregionaal belang. De EUREGIO zet zich in voor een integrale en multimodale aanpak van mobiliteit. De EUREGIO streeft naar een goede bereikbaarheid in haar gehele gebied en naar een leefbaar en milieuvriendelijk stedelijk en landelijk gebied zonder grenzen. Een Noordtak via de Achterhoek en Twente zal waardevolle natuurgebieden doorkruisen en geeft overlast aan omwonenden, terwijl er alternatieven zijn aan Duitse zijde en transport over zee.

Gezien de invloed die de Noordtak Betuweroute kan hebben op meerdere speerpunten van de Euregionale samenwerking, heeft de Euregioraad een door de CDA/CDU fractie voorgelegde Resolutie unaniem overgenomen en zich tegen de aanleg van de Noordtak Betuweroute uitgesproken. Nut en noodzaak en vooral het maatschappelijk draagvlak in de betrokken regio moeten eerst worden aangetoond. De EUREGIO-raad  roept de Nederlandse regering en het parlement op eerst grondig onderzoek naar alternatieve mogelijkheden af te wachten voordat er verdere stappen richting een eventuele Noordtak Betuweroute worden genomen.

Ton ten Vergert, CDA fractievoorzitter Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.