10 september 2020

Corona steunpakket Rijk kan Enschedese dorps- en buurthuizen helpen

In het Algemeen Dagblad van 31 augustus jl. is te lezen dat het kabinet nog eens 777 miljoen euro uittrekt voor gemeenten, provincies en waterschappen die te lijden hebben van de gevolgen van de Coronacrisis. In het nieuwe pakket zijn specifieke bedragen uitgetrokken voor uiteenlopende voorzieningen. Zo krijgen de Nederlandse buurt- en dorpshuizen 17 miljoen euro voor “het voortbestaan van een belangrijke ontmoetingsplek in de samenleving”.

In de recente vergadering van de stadsdeelcommissie Noord heeft de CDA fractie wethouder Diepenmaat gevraagd of dit bijvoorbeeld Dorpshuis Lonneker zou kunnen helpen in haar exploitatietekort. De wethouder gaf aan dat na het verschijnen van de zogenaamde septembercirculaire van het Rijk, de gemeente Enschede weet hoe groot haar aandeel in het steunpakket kan zijn. Aangezien het slechts tijdelijke middelen zijn, kan dit pakket geen structurele oplossingen bieden voor de exploitatietekorten. Maar voor het jaar 2020 waarin tal van activiteiten en dus inkomsten noodgedwongen zijn komen te vervallen, kan deze hulp een goede steun in de rug zijn!

Ton ten Vergert, CDA gemeenteraadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.