28 mei 2020

Deze crisis vraagt om gezamenlijk optreden voor een sterker Enschede

Het zijn bijzondere tijden en bijzondere tijden vragen om leiderschap, leiderschap van de Raad en leiderschap van het college. Kortom, leiderschap van ons allen. We zitten midden in een crisis en gezamenlijk optreden en focus van de Raad en het college is een vereiste om uit deze  crisis te komen. Wij hebben een opdracht om onze inwoners hoop te bieden, hoop dat we net als eerdere crisissen hieruit komen en het liefst sterker hieruit komen. Dit betekent ook dat je als partij over je eigen schaduw heen moet stappen en de verbinding met andere partijen legt om gezamenlijk voor een sterker Enschede te gaan. Dat samen doen en elkaar helpen, zoals we dat zo mooi gezien hebben in onze samenleving, dienen wij ook als voorbeeld te volgen. En dat samen doen, doen we middels een afgelopen maandag ingediende motie in de Raad.

In deze motie roepen we het college op om zo snel mogelijk samen met de Raad een pad uit te stippelen om uit deze crisis te komen, waarbij de ideeën, creativiteit en de kracht van de samenleving maximaal benut worden. Daarnaast vragen wij het college te kijken naar de mogelijkheid van een fonds, dat onze stad duurzaam versterkt, met name sociaal economisch, en daarbij de kansen te benutten die er nu ontstaan. Denk hierbij aan het stimuleren van lokale  productie of circulaire economie.

We zijn erg blij dat onze motie, die we afgelopen maandag met meerdere partijen hebben ingediend, unaniem door de Raad is aangenomen. En nu samen aan de slag!

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.