07 oktober 2019

Diftar is nog altijd een actueel thema in onze gemeente

Het is afvaldossier al langer een actueel thema onder de Enschedese inwoners. Het CDA Enschede heeft de laatste maanden met veel mensen gesproken die allemaal wel een duidelijke mening hebben over de doorzichtige verpakkingszakken die verspreid liggen door de stad.

De grote oranje verzamelcontainers hebben niet op alle plekken in de stad bijgedragen aan een schoner straatbeeld. Als de verzamelcontainers volzaten kwamen de verpakkingszakken alsnog naast of op de grote oranje containers te liggen. Het CDA Enschede wil graag weten wat de wethouder van deze situatie vindt en hoort ook graag op welke termijn de wethouder de verzamelcontainers ondergronds wil plaatsen.

Hoogbouw
Het CDA Enschede is blij met de voorgenomen keuze om voor hoogbouw een GFE-container (voor Groente, Fruit en Etensresten) te plaatsen. Het is een veelgehoorde wens van de hoogbouwbewoners. Het CDA ziet ook gevaren in een GFE-container, namelijk: deze manier van opslaan van etensresten kan – zeker gezien de warmere en drogere zomers - bijdragen aan stank- en dierenoverlast. Erkent de wethouder deze mogelijke problemen en welke oplossingen ziet hij om de overlast zo beperkt mogelijk te houden?

Het CDA Enschede is ook van mening dat in 2020 de doorzichtige verpakkingszakken nog gratis moeten kunnen worden opgehaald op verschillende plekken in de gemeente. Maar het CDA Enschede ontvangt ook signalen dat de verpakkingszakken niet altijd gebruikt worden waarvoor ze bestemd zijn.

Het CDA Enschede wil graag van de wethouder weten of het wellicht mogelijk is om de verpakkingszakken te verkrijgen via gebruik van de Twente Milieupas, zodat inwoners van omliggende gemeenten niet gretig gebruik maken van de verpakkingszakken die voor de Enschedese inwoners zijn bedoeld en ingekocht. Hiermee wordt ook het in bezit hebben van de Milieupas gestimuleerd.

Laagbouw
Een vierde container moet maar net passen in je voor- en/of achtertuin. Enschede is een diverse gemeente met inwoners die gemakkelijk een vierde “Otto” kwijt kunnen, maar ook inwoners die er geen ruimte voor hebben. Het CDA wil graag van de wethouder horen hoe hij kijkt naar deze tegenstelling in combinatie met de doelstelling om in 2030 50kg restafval per huishouden te hebben. Het CDA is van mening dat iedereen hieraan echt wel een steentje kan bijdragen, maar dit moet dan evenredig worden gedaan.

Het CDA Enschede ziet gevaren in het 1 keer per 4 weken ophalen van de verpakkingscontainer. Waar wij met elkaar bedenken om actief afval te scheiden, moeten de faciliteiten ook op orde zijn.  Het CDA Enschede is van mening dat 2 keer in de 4 weken legen van de verpakkings-Otto een vereiste is om onze doelstelling te behalen en komt daarmee de inwoners ook tegemoet om op langere termijn omgekeerd te gaan inzamelen. Is de wethouder het hiermee met het CDA Enschede eens? Het CDA overweegt hierover een motie of amendement in te dienen.

Emotie
Het CDA Enschede begon deze bijdrage met de emotie die er leeft onder de inwoners van Enschede. De emotie is wat het CDA betreft begrijpelijk en verdient ook de aandacht van dit college. Communicatieplannen maken is leuk, maar het gaat erom dat in de praktijk wordt begrepen welke stappen er nu weer worden genomen. Daarmee wil het CDA Enschede ook aangeven dat wij niet tevreden zijn met een raadsvoorstel dat ruim 11 pagina’s groot is.

We hebben met elkaar afgesproken om de inwoners zoveel als mogelijk te betrekken bij de besluitvorming en om de inwoners op begrijpelijke wijze te voorzien van informatie. Het CDA Enschede wil echt de volgende keer een kleiner raadsvoorstel, zeker op een onderwerp dat zo leeft in onze gemeente.

Mart van Lagen, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.