07 mei 2020

Duurzame energie opwekken doe je samen met de inwoners

Hoe in de toekomst duurzame energie opwekken in Enschede? Dat is volgens mij de belangrijkste vraag van deze raadsperiode. Het is niet alleen een kwestie van duurzame energie opwekking, maar ook het  meenemen van de inwoners van Enschede in dit dossier. Het valt en staat met transparante en transparante communicatie- en participatietrajecten vanuit de gemeente Enschede.

Helaas zien dit college en de coalitie het anders. Zij verwijzen iedere keer naar participatieprojecten waarbij alleen binnen de gestelde kaders van het college de inwoners in 2017 mochten meedenken. Een open en transparante manier van inwonersbetrokkenheid is er tot op heden nog niet geweest. Coöperatie Enschede Energie stelt dit ook nadrukkelijk in een brief aan de gemeente aan de orde.

Daarnaast moet Enschede mee in de Regionale Energie Strategie van Twente (RES Twente). Dit zorgt voor een grote druk op het totale Energiedossier. Wat helemaal niet hoeft. Het landelijke RES-programma geeft alle RES-regio’s de tijd om de uitstel te gebruiken voor o.a. betere communicatie- en participatietrajecten. Zo valt het ook te lezen in de Kamerbrief van 9 april jl. Het CDA Enschede heeft dit ook meermaals aangegeven tijdens het Energieprocesdebat van 30 april jl. Het college ziet hier ondanks het aandringen van meerde partijen niets in. Het CDA Enschede vindt dit betreurenswaardig.

Wij blijven dit dossier actief volgen. De Nota van Uitgangspunten moet de Enschedese inbreng zijn voor de RES Twente. Kortom, het laatste gesprek met dit college over het Energiedossier is nog niet geweest.

Mart van Lagen,
Raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.