14 mei 2019

Economische visie Enschede

Afgelopen maandag heeft de Enschedese Raad haar economische visie voor de komende jaren vastgesteld. De voorliggende visie brengt beleidslijnen uit de diverse agenda’s (zoals de Agenda voor Twente) bij elkaar en volgt een koers die de CDA fractie al jaren van harte onderschrijft. De koers omvat 3 speerpunten:

- meer talent aantrekken en vasthouden;
- betere bereikbaarheid van banen;
- betere verbinding van kennis en innovatie met het mkb en de grote maatschappelijke vraagstukken.

De recente regionale Arbeidsmarktmonitor Twente geeft ook aan dat Enschede en heel Twente prachtig op koers liggen. Voor het eerst in de historie is het werkloosheidscijfer (3,3%) hier zelfs lager dan het landelijk gemiddelde (3,4%). Er zijn in de periode 2014 tot heden liefst 17.000 banen bijgekomen, waarvan ruim 4.000 in de gemeente Enschede.

Hoewel het aantal mensen met een WW-uitkering flink is gedaald, is toch het aantal mensen in de bijstand met 0,4% gestegen. In totaal betreft dit ruim 14.000 mensen in Twente waarvan ruim 6.000 in Enschede. Wat het CDA betreft dus bij de arbeidskrapte niet te snel uitzien naar arbeidsmigranten, maar liever investeren in eigen mensen. 

Het CDA heeft daarom bij het vaststellen van de visie gepleit om het thema participatie nog meer aandacht te geven. Het nieuwe beleidskader voor de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak dat binnenkort aan de Raad zal worden aangeboden, moet daarvoor het handvat zijn.

Ton ten Vergert,  CDA woordvoerder economie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.