17 december 2020

Een bewogen en bizar jaar

Het jaar 2020 was en is een zeer bewogen en bizar jaar met een grote pandemie, waarbij veel mensen hun naasten verloren hebben aan het coronavirus of ziek zijn geworden, hun bedrijf failliet zagen gaan en hun werk verloren. Kinderen die al een achterstand hadden, zijn door de lockdown nog meer in achterstand gekomen. Eenzame ouderen en kwetsbare inwoners zijn nog meer in eenzaamheid geraakt.

Wat mij betreft mag 2020 zo snel mogelijk voorbij zijn en 2021 zo snel mogelijk starten. Het nieuwe jaar dat ons hopelijk licht in de tunnel biedt door het nieuwe vaccin. Het was ook politiek een bewogen jaar; fysiek niet meer kunnen vergaderen en veel online overleggen en vergaderingen. Toch ben ik blij dat het democratische proces door is gegaan. Vanuit een kernteam van het presidium, waarvan ik onderdeel uit mocht maken, is dit vanaf het begin geleid. Dankzij de tomeloze inzet, veerkracht en inventiviteit van de Griffie kon het democratische proces doorgang vinden. Veel dank daarvoor!

Enschede had het financieel al zwaar, maar krijgt door de coronacrisis een extra klap. Een houdbare begroting is voor het CDA altijd belangrijk geweest. De Rijksoverheid moet ons hierbij helpen, zodat we sportverenigingen, culturele instellingen, bibliotheek, zwembaden en dorpshuizen kunnen behouden.

Als fractie hebben we het afgelopen jaar veel zaken op de agenda gezet of zaken zo gewijzigd dat onze inwoners er uiteindelijk beter van worden. Denk hierbij aan de aandacht die Ton ten Vergert vroeg voor meer woningen voor starters en gezinnen, Mart van Lagen die gevochten heeft voor voldoende recreatieve zwembadvoorzieningen en meer participatie van inwoners in duurzaamheidsprojecten, Sara Nijenhuis voor haar aandacht voor fraude in de zorg en eenzaamheid en ondergetekende voor een plan en een investeringsfonds om sterker uit de crisis te komen en het steunen van lokale ondernemers met de actie “koop lokaal”.

Wat deze crisistijd zo zichtbaar heeft gemaakt, is dat we soms over onze schaduw heen moeten stappen en elkaar vinden om de grote opgaves aan te pakken. Het gezamenlijk kijken hoe we uit deze crisis komen met de motie wederopbloei is hier een mooi voorbeeld van. Over de grenzen van coalitie en oppositie afspraken maken. Aan het einde van de avond wat kunnen bereiken voor onze inwoners is belangrijker dan ons gelijk halen. Dat moeten we veel meer doen bij de grote opgaves van de stad en dorpen.

Zoals ik eerder al zei, deze crisis heeft ook iets anders zichtbaar gemaakt, namelijk de geringe daadkracht van het college. Het CDA maakt zich zorgen over wat het college tot nu heeft opgeleverd; zaken worden uitgesteld of teruggenomen. Voorbeelden hiervan zijn de energievisie, zwembadvisie, armoedebeleid, broedplaatsen, atelierbeleid etc. Dit is zorgwekkend want wat je nu zaait, zul je over een paar jaar oogsten en zolang je niet het nodige doet zal dit achteruitgang betekenen voor de stad. Het uiten hiervan doen we vanuit oprechte bezorgdheid over en betrokkenheid voor de stad. Het college heeft nog anderhalf de tijd om het tij te keren. Wij doen dan ook nogmaals een appel op het college: zet alles op alles om het nodige in gang te zetten en in te halen, want het gaat om de toekomst van onze inwoners en stad. 

Het CDA gaat zich volgend jaar ook met volle energie en daadkracht inzetten op de thema’s waar we ons blijvend sterk voor willen maken. Denk hierbij aan armoedebestrijding, meer woningbouw, meer participatie van inwoners, goede recreatieve zwembadvoorziening en andere voorzieningen zoals sportverenigingen, bibliotheek en culturele instellingen, aanpakken van zorgfraude en bestrijding van eenzaamheid. Wij houden ook het college eraan om meer te investeren in welzijn en geluk.

Voor nu inspireert Kerstmis ons om stil te staan bij wat belangrijk is en ons te bezinnen op wat we aandacht willen geven.

We wensen u een zalig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar.  En laten we voor elkaar zorgen!

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.