03 oktober 2022

Een supportersplein bij thuiswedstrijden van FC Twente

FC Twente, een voetbalclub die ondanks de mindere sportieve en financiële jaren heeft bewezen een fantastische  en fanatieke achterban te hebben voor jong en oud. Een ongekende grote schare voetbalfans vanuit de hele regio Twente (en daarbuiten) die de thuis- én uitwedstrijden van FC Twente bezoeken.

Het bezoeken van thuiswedstrijden is meer dan het bezoeken van een voetbalwedstrijd. Het is een ervaring van ambiance, noaberschap en passie voor de sport en de sfeer in het stadion. In deze schriftelijke vragen gericht aan het college burgemeester en wethouders pleiten de Enschedese fracties van het CDA en BBE voor een supportersplein bij De Grolsch Veste voorafgaande de thuiswedstrijden.

Om een supportersplein met de mogelijkheid voor het schenken van alcoholische versnaperingen zijn echter terecht goede afspraken met FC Twente, de supporters(verenigingen), de gemeente Enschede, de politie en mogelijke andere stakeholders nodig.

Het college kan dergelijke gesprekken faciliteren en organiseren om een eerste stap te zetten naar een volwaardig supportersplein bij thuiswedstrijden, waar jong en oud de wedstrijden kunnen voorbespreken en waar men elkaar kan ontmoeten. Het draagt naar onze mening bij aan de saamhorigheid onder de brede en diverse groep die FC Twente rijk is.

Tevens zijn wij - de indieners van deze vragen - ook van mening dat een eigenaarschap van de supporters(verenigingen) van belang is om een supportersplein te kunnen organiseren en een blijvende karakter kan krijgen. Veiligheid mag uiteraard nooit in het geding zijn.

Een supportersplein is al een lang gehoorde wens onder de FC Twente-fans en daarom stellen de fracties van het CDA en BBE de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. In hoeverre erkent het college de mogelijkheden van een supportersplein voor de beleving van de thuiswedstrijden en de saamhorigheid onder de supporters?
  2. En ziet het college net als de CDA- en BBE-fractie de voordelen van een supportersplein? Graag een toelichting hierop.
  3. In hoeverre ziet het college om in samenspraak met andere partijen (bijv. politie, supporters vertegenwoordigers, FC Twente) een verkennend gesprek te faciliteren en te organiseren? Of wat waren de uitkomsten van een eerdere (verkennende) gesprekken over dit onderwerp?
  4. Welke beleidsmaatregelen zouden moeten worden getroffen om een supportersplein te kunnen realiseren bij het stadion?
  5. Hoe kan een tijdschema eruit zien vanaf begin aanvraag tot en met vergunningverlening en realisatie ervan? In hoeverre is bijvoorbeeld januari 2023 een realistisch scenario om een eerste supportersplein te organiseren

Mart van Lagen | CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.