23 november 2020

Eenzaamheid

Sociaal en Vitaal zijn wat ons als CDA betreft 2 termen die wij de stad en al haar inwoners toewensen. De zoektocht in de afgelopen periode naar grip op het sociaal domein en daarmee het creëren van een vitale en gezonde stad blijft voor ons prioriteit. Vooral nu we in de samenleving zodanig geraakt worden door COVID-19, wordt dit alleen nog maar belangrijker. Naar aanleiding van het lezen van de begroting en de debatten die erover zijn gevoerd, heeft het CDA op basis van de schrijnende berichten en cijfers rondom eenzaamheid in samenwerking met DPE een motie voorbereid.

Juist omdat Sociaal Vitaal alles zegt over welbevinden en over hoe we omzien naar elkaar en de inzet van ons welbekende Noaberschap, die nu door COVID19 in het gedrang komt. Eenzaamheid onder jongeren en ouderen, ook in verzorgingstehuizen neemt met de dag toe en leidt tot isolatie en meer depressieve klachten. Met alle gevolgen van dien. Hoe neem je nog deel aan de maatschappij en hoor je er nog wel bij? En hoe zet je de stap als het gaat om contact in een digitale samenleving? De reclamespotjes van Postbus 51 brengen goed in beeld wat voor effect juiste aandacht heeft op eenzaamheid en de kentering daarvan. Want er gaat niets boven menselijk contact.

Het is des te belangrijker om te kijken hoe wij de kwetsbare groep mensen niet uit het oog verliezen, die door de omstandigheden fysiek weinig tot geen mogelijkheden meer hebben wat betreft contact en ook geen, of een klein (sociaal) netwerk waarop teruggevallen kan worden. Veel mensen kunnen heel creatief op sociaal en zakelijk vlak hun contacten onderhouden d.m.v. thuis werken, digitale vergaderingen, digitale borrels, concertbezoek, sportsessies, het bijwonen van kerkdiensten, verjaardagsfeestjes, museumbezoek etc. Zij hebben een alternatieve invulling kunnen geven aan deze bizarre en digitale fase. Maar dit geldt niet voor iedereen! Door mee te kunnen doen in de (digitale) maatschappij blijf je onderdeel van je straat, wijk, stad, het leven en hou je hoop op de toekomst. Daar waar er door de maatregelen vanuit het RIVM dus ook geen fysieke zorg en begeleidingsactiviteiten meer kunnen plaatsvinden, willen wij in de lijn van bijvoorbeeld de kindertelefoon of het Amerikaanse initiatief ‘Docter on demand’ onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor onze inwoners. Belangrijk is namelijk dat wij in deze digitale periode deze groep niet vergeten, want even langsgaan wordt nu steeds lastiger.

We denken dan bijvoorbeeld aan een soort jeugd-/ouderenlijn waar men digitaal in contact kan komen met een vrijwilliger e/o hulpverlener en wekelijks een 1 op 1 gesprek kan hebben, maar ook kan deelnemen aan een soort laagdrempelige  groepssessie, geleid door een vrijwilliger e/o hulpverlener.  Hier zal voorlichting en campagne voor nodig zijn, maar daarnaast zijn we ook benieuwd naar andere ideeën op basis van bovenstaande, die het onderzoeken waard zijn. Want we denken natuurlijk ook verder als het gaat om bijvoorbeeld samen sporten of het beoefenen van een hobby vanuit je eigen huis met een groep andere inwoners.

De wethouder heeft aangegeven dat er op dit moment vanuit vele samenwerkingsverbanden al aardig wat in gang is gezet om juist die eenzaamheid bij jongeren en ouderen tegen te gaan en zoveel mogelijk te beperken. Binnenkort zal hij met een inventarisatie en terugkoppeling komen. Want ook tijdens COVID19 met al haar restricties, moeten we juist meer blijven omzien naar elkaar en blijven toezien op het inzetten van de juiste aandacht en begeleiding om onze stad sociaal en vitaal te krijgen en te behouden.  Daar zullen wij samen met u op toezien. 

Sara Nijenhuis, CDA-fractie Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.