14 januari 2022

Rekenfout bedrijventerreinen

In dagblad de Twentsche Courant Tubantia van 13 januari 2022 staat aangegeven dat de provincie Overijssel zich 3 jaren geleden volledig  heeft misgerekend bij een prognose over verkoop van bedrijfsgrond. De gedachte was dat de vraag zou afnemen, maar het tegendeel blijkt waar volgens woordvoerders van de Stichting Vastgoedrapportage Twente. Voor Enschede wordt een stijging van liefst 28% van verhuurde en verkochte bedrijfsruimte vastgesteld.

De Raad heeft in haar vergadering van 30 september 2019 een besluit genomen over de herprogrammering Bedrijventerreinen en Usseleres mede naar aanleiding van de regionale Afspraken Programmeren Bedrijventerreinen Twente. Dit door de provincie Overijssel georganiseerde initiatief heeft er toe geleid dat besloten is om in Enschede 48 van de 77 hectare  beschikbare bedrijventerrein (de Usseleres) te deprogrammeren naar een andere bestemming. En de kosten hiervan ad 18,28 miljoen euro af te boeken. De CDA fractie heeft daarbij verklaard tegen het voorstel te zijn omdat Enschede daarmee als grootste stad van Overijssel naar de toekomst haar strategische opties aan het kwijt spelen is.

Vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Kan het College bevestigen dat er sprake is van een misrekening door de provincie Overijssel wat betreft de prognoses voor behoefte aan bedrijfsgrond?
  2. Hoeveel bedrijven hebben zich momenteel gemeld bij de gemeente voor een bedrijfskavel en om hoeveel hectare zou dat in totaal gaan?
  3. Wil het College in gesprek gaan met de provincie Overijssel hoe de verkeerde inschatting kan worden gerepareerd en op welke wijze de provincie daar hulp bij kan bieden?
  4. Hoe staat het met het onderzoek naar een vervangende locatie voor bedrijfsgrond?

Ton ten Vergert, raadslid CDA Enschede

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.