06 februari 2019

Getfertplein

De laatste weken hoorde ik een aantal raadsleden zeggen: “Moet er weer gesproken worden over een Speeltuin? Moet daar niet een keer een einde aan komen?”

Laat ik allereerst zeggen dat een aankoop van een huis één van de grootste uitgaven is in het leven van de meeste mensen en dat je dit ook zorgvuldig wil doen. Als je vervolgens een huis gekocht hebt met een bepaalde verwachting, in dit geval een huis zonder een speeltuin voor je deur, en je wordt dan verrast met een speeltuin die veel overlast bezorgt, dan voel je dat je onrecht is aangedaan. En zeker als je vervolgens van het kastje naar de muur wordt gestuurd, wanneer je bij de gemeente aanklopt met de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren. 

Daarom is het terecht dat bewoners van het Getfertplein een klacht hebben ingediend bij de Klachtencommissaris. De Klachtencommissaris heeft hun klacht gegrond verklaard en gaf aan dat behoorlijkheidsnormen zijn overschreden. 

De gemeente heeft vervolgens haar verantwoordelijkheid genomen en een onafhankelijke mediator ingeschakeld voor een participatietraject om een oplossing te vinden voor het probleem. Uit dit traject is een alternatief gekomen, namelijk de tijdelijke speeltuin aan de Getfertweg permanent maken. Herinrichting van het Getfertplein is geen optie voor de meeste bewoners. Tijdens het participatietraject heeft deze optie alleen maar tot spanningen geleid.

Voor het  alternatief van de Getfertweg is een uitspraak nodig van de Raad, omdat het hier om verandering van kaders gaat (budget en verandering van functie in het bestemmingsplan). 

Op 4 december en 29 januari stond dit onderwerp op de agenda van het stadsdeel Centrum, maar op beide momenten is niet ingegaan op de optie waar de meeste bewoners achter staan. De bewoners wachtten dan ook terecht de discussie af van wat de Raad zou vinden van het alternatief aan de Getfertweg en daarom heeft het CDA in de raadsvergadering van 4 februari jl. een motie ingediend om deze discussie te kunnen voeren. 

Als wij als Raad de uitkomst van een participatietraject, waarin door de bewoners veel tijd en energie is gestoken, niet serieus nemen en naast ons neerleggen, maken wij dezelfde fouten als de gemeente op het gebied van behoorlijkheidsnormen. De mediator gaf ook aan dat deze optie de oplossing is om uit de impasse te komen. Er diende echter nog wel gesproken te worden met (een) bewoner(s). Wij denken dat de mediator daarin een goede rol zou kunnen vervullen.

De bewoners hadden duidelijkheid nodig van wat de Raad van het alternatief vindt en dan is het niet meer dan normaal dat wij hier eindelijk de inhoudelijke discussie konden voeren en dat we serieus hebben gekeken naar hun aangedragen alternatief. In de raadsvergadering van 4 februari jl. is een goede discussie gevoerd en is er duidelijkheid gekomen voor de bewoners aan het Getfertplein. Ondanks dat een groot deel van de oppositie onze motie steunde, hebben we deze uiteindelijk echter moeten intrekken. Er bleek bij wethouder Eelco Eerenberg geen enkele ruimte te zijn voor het alternatief Getfertweg. Hij bleef vasthouden aan herinrichting van het Getfertplein. We hebben nu dan ook de verantwoordelijkheid gelegd bij de wethouder om er samen met de bewoners op een goede manier uit te komen en terug te komen naar de Raad. 

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.