06 februari 2019

Grote opgave transformatie sociaal domein afdoen met een brief

Onlangs kregen we als raadsleden (weer) een brief van het college en niet zomaar brief, maar één waarin de bestuursopdracht staat over de transformatie van het sociaal domein. In deze brief staat dat het college ons wil betrekken bij de kaderstellende rol van de Raad. Deze bestuursopdracht omvat één van de grootste transformaties sinds de Tweede Wereldoorlog en vormt 55% van onze totale begroting. Dus waarin het hier juist gaat om de kaderstelling, doet het college dit traject af met een brief. We zitten dus duidelijk in de fase van kaderstelling. Als het college ons hier niet bij betrekt, dan gaat zij ons als Raad verliezen en dan is er geen sprake meer van “elkaar vasthouden”, zoals wethouder Arjan Kampman zei tijdens het Randprogramma in oktober jl. En uit deze brief proeven wij ook niet de woorden die hij op die avond uitsprak namelijk: “We hebben jullie knetterhard nodig, we moeten het met elkaar doen.” 

Het college geeft aan dat er een cultuuromslag nodig is bij deze transformatie en dat je dat samen moet doen. Als het college de Raad bij een dergelijk belangrijk onderwerp betrekt middels een brief, geeft dat geen vertrouwen, maar juist wantrouwen. Want we zien de laatste maanden erg veel brieven van het college i.p.v. raadsvoorstellen.

Wij zien nergens in deze brief waar en hoe de Raad betrokken wordt bij deze transformatie. Om onze kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol goed op te kunnen pakken, wil het CDA een raadsvoorstel van het college zien waarin zij precies aangeeft waar en hoe de Raad betrokken wordt bij dit traject. De wethouder heeft beloofd om vóór 25 februari, waarop een bijeenkomst is gepland over transformatie sociaal domeinen, met een voorstel te komen en daar houden we hem dan ook aan. 

Met betrekking tot de inhoud van de bestuursopdracht hebben we aangegeven dat we duidelijke doelstellingen met indicatoren missen, maar ook een risicoparagraaf en een planning. Daarnaast lopen beleid en uitvoering door elkaar. Kortom, het is nog geen integraal samenhangend geheel. 

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.