12 augustus 2021

Het is tijd voor een ander afvalbeleid

Sinds de invoering ervan in 2017 is het huidige ‘Diftar’-afvalscheidingssysteem niet onbesproken gebleven. De inwoners hebben al op verschillende manieren hun zorgen en bezwaren geuit en ook de gemeenteraad heeft geregeld om opheldering gevraagd.

Het college heeft niet gekozen voor een verandering van het afvalbeleid, maar heeft expliciet gekozen om de inwoners van Enschede extra boetes op te leggen om de afvaloverlast tegen te gaan.

De laatste jaren is er ontzettend veel geïnvesteerd om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor toeristen. Maar de vele afvalzakken die naast de afvalcontainers en prullenbakken staan dragen niet bij aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Het is een grote ergernis geworden. Enschede is dit afvalbeleid beu.

Het CDA Enschede is van mening dat de tijd rijp is voor een ander afvalbeleid. Vooralsnog heeft dit afvalbeleid enkel geleid tot strengere boetes, overlast in de straten en een negatief aanzicht van de binnenstad. Daarnaast heeft afvalinzamelingsbeleid ‘Diftar’ ontzettend veel geld gekost.

De Wijkraad Binnenstad heeft een duidelijk statement afgegeven dat onderschreven wordt door de winkeliersvereniging Winkelhart. Wij stellen daarom de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. In hoeverre erkent het college c.q. de portefeuillehouder dat het huidige afvalbeleid ‘Diftar’ heeft gefaald zoals de Wijkraad Binnenstad aangeeft? Graag een toelichting hierop.
  2. In hoeverre is het college het met de Wijkraad Binnenstad eens dat de tijd rijp is voor een ander afvalbeleid? Waarom niet of waarom wel en wanneer komt het college met een nieuw beleidsvoorstel?
  3. Wat waren de baten, lasten en de investeringen van ‘Diftar’ sinds de invoering ervan in 2017? Wegen volgens het college de baten nog op tegen de lasten en de vele investeringen die zijn gedaan?
  4. In hoeverre heeft de invoering van de Bestuurlijke Boete geleid tot minder afvaloverlast? Ook zijn wij benieuwd hoeveel boetes er totaal voor afvalvergrijpen zijn afgegeven.
  5. Hoe kijkt het college aan tegen de afvaloverlast in de binnenstad en welke mogelijkheden ziet het college om zo snel als mogelijk de afvaloverlast te beperken?


Mart van Lagen, raadslid CDA Enschede

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.