01 september 2021

Het is tijd voor proactieve ondersteuning voor de wijk- en tunnelwacht in Enschede Zuid

De gemeente Enschede is de fietsstad van de grote gemeenten in Nederland. Behalve in en rond de fietstunneltjes in Enschede-Zuid. Al meer dan twee jaren wordt er aandacht gevraagd voor de onveilige situatie bij en in de fietstunnels. Tot op heden zijn alleen de straatlantaarns en de hoogte van het groen aangepakt. Maar nog altijd is er geen sprake van camerabewaking of een operationele ‘Smart-App’. Hoewel er beloftes zijn gedaan voor een snelle aanpak van de onveilige situatie in en rond de fietstunneltjes is er bijna niks veranderd. De inwoners verdienen zichtbare ondersteuning en erkenning vanuit het gemeentebestuur.

De partijen CDA, VVD, SP, DPE en Groep Versteeg vragen opnieuw om duidelijkheid vanuit het college over de aanhoudende onveilige situatie.

  1. Hoe kijkt het college aan tegen de huidige veiligheidssituatie rondom en in de fietstunneltjes in Enschede-Zuid?
  2. Wat is de stand van zaken betreffende de beloofde applicatie voor fietsers?
  3. Waarom is de applicatie nog niet uitgerold en op welke termijn zou dit alsnog moeten gebeuren en is een applicatie nog het geijkte middel voor de onveilige situatie in en rond de fietstunneltjes? Graag antwoord onderbouwen.
  4. In hoeverre is het college nog bereid om alle benodigdheden voor de tunnel- en/of wijkwacht te leveren waarom gevraagd wordt om de veiligheid te verbeteren?
  5. In hoeverre kan het college garanderen dat de actieve buurtbewoners nog voor de tijdens en na de wintermaanden niet meer als tunnelwacht hoeven op te treden?
  6. Hoe kijkt het college aan tegen de noodzakelijkheid van een vrijwillige burger tunnel- en wijkwacht vanuit het oogpunt dat “veiligheid” een taak van de overheid is?
  7. Welke maatregelen wil het college op zeer korte termijn (voor de winter) nemen waardoor een tunnel- en/of wijkwacht niet meer noodzakelijk is?

Mart van Lagen, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.