25 november 2019

Hoe zit het met aandacht?

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft in een recent rapport geconstateerd dat de Participatiewet van 2015 bij de doelgroepen jonggehandicapten, mensen in de sociale werkvoorziening en mensen in (voorheen geheten) de bijstand , niet tot verbetering van de situatie heeft geleid.

Afgelopen week heeft staatssecretaris van Ark namens het kabinet aangegeven af te willen van bijstandsuitkeringen zonder tegenprestatie. Van alle bijstandsgerechtigden moeten gemeenten volgens haar naar eigen inzicht tegenprestaties worden gevraagd, variƫrend van aanvaarden schuldhulpverlening tot vrijwilligerswerk.

Wethouder Kampman heeft in de TC Tubantia van 22 november j.l  laten weten dat de gemeente Enschede al tegenprestaties verlangt en wijst hierbij op de verplichte deelname aan de Doen beurzen.

Het CDA Enschede heeft hierover de volgende vragen:

  1. Deelt de gemeente Enschede de conclusie van het SCP dat er geen verbeteringen zijn opgetreden sinds de invoering van de Participatiewet 2015?
  2. Hoe groot was de instroom respectievelijk uitstroom van mensen in de Participatiewet in de jaren 2016, 2017 en 2018?
  3. De verplichte Doen beurzen in Enschede zouden worden onderzocht op hun effectiviteit, wanneer kan de Raad inzicht krijgen in de resultaten?
  4. In het huidige Coalitie akkoord is vastgelegd dat een aanpak ontwikkeld zal worden  mensen met een uitkering jaarlijks tenminste een contactmoment hebben, binnen grenzen van budget en capaciteit. Gaat het College deze afspraak realiseren en zo ja wanneer en zo nee, wat heeft het College van de Raad nodig om deze afspraak wel te realiseren?

Ton ten Vergert, raadslid CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.