11 februari 2022

IJsbaan Glanerbrug

 Eind 2017 zijn de verenigingen Avanti/Eilermark/TVG/en de korfbalclub Ons Clubje bijeen gekomen om te praten over een sportpark onder de noemer NoaberSport. Noabersport streeft een ontwikkeling na van een multisportcomplex aan de Gronausestraat waar de deelnemende verenigingen gezamenlijk gebruik maken van Mens en Middelen, maar waarin ze als vereniging wel zelfstandig blijven.

Het idee is dat NoaberSport werkt en denkt vanuit een centrale “aansturing” waarbij de verenigingen zoveel als mogelijk samen doen en optrekken, dit kan ook verwoord worden in gezamenlijke (nieuwe) huisvesting (bijvoorbeeld kantine/vergaderruimte). De ijsclub Glanerbrug zou hierin kunnen participeren met een 400 meter baan maar dan als ijs-/skeeler-/atletiek baan, eigendom van de ijsclub. De motieven van deelname aan Noabersport voor de ijsclub is dat:

 • het aantal leden terug loopt naar nu onder de 200, nauwelijks contributie inkomsten, wel jaarlijkse stijgende uitgaven
 • door de zachtere winters er minder kans op ijs is, en dus minder/geen inkomsten;
 • bij minder strenge winters kan er met 2-3 cm op een multi baan geschaatst worden
 • de mogelijkheid voor leden om te kunnen skeeleren, mogelijkheden voor atletiek en gebruik door scholen en andere doelgroepen
 • dat dit ook nieuwe leden genereert.

De situatie is nog een paar jaar houdbaar. Er moet iets gebeuren. Een heel goede en realistische optie is om deel te nemen aan Noabersport en de grond van de ijsbaan te verkopen waarop mogelijk woningen gebouwd kunnen worden speciaal voor starters, ouderen en andere doelgroepen die nu moeilijk een woning kunnen vinden. De opbrengst ervan zou dan 1 op 1 geïnvesteerd worden in de aanleg van de multibaan. Voetbalvereniging Eilermark stelt grond beschikbaar. Dit alles vanuit een gezamenlijk belang voor Glanerbrug.

CDA-Enschede en PVDA-Enschede hebben naar aanleiding van de recente ontwikkeling m.b.t. ijsclub de volgende vragen voor het college:

 1. Welke ontwikkelingsmogelijkheden ziet u voor de plek van de ijsbaan?
 2. Er is grote behoefte bij de omwonenden om betaalbare woningen voor jongeren, starters en ouderen te creëren. Op welke wijze kunt u hen ondersteunen om deze woningbouw te ontwikkelen?
 3. Aan welke eisen moet de ijsbaan voldoen om het te laten ontwikkelen als ruimte voor woningbouw?
 4. Bent u  bereid om de grond aan te kopen en daar woningbouw te realiseren gezien de krapte op de woningmarkt?
 5. Ziet u een mogelijkheid dat de ijsbaan verhuist naar de nieuwe plek van Avanti en Eilermarke?
 6. Bent u in gesprek met het bestuur van de ijsbaan Glanerbrug over hun plannen die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van Glanerbrug ? Indien ja wat is de stand van zaken?

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.