04 juli 2019

Interpellatiedebat Broekheurnerborch 1 juli jl.

Naast 5 andere partijen heeft het CDA een interpellatiedebat aangevraagd over de situatie bij woonzorgcentrum Broekheurnerborch, waar bekend werd dat 40 appartementen nieuwe bewoners zouden krijgen vanuit het RIBW. Dit heeft voor veel onrust gezorgd bij de bewoners en omwonenden. Het CDA had ook nog steeds vragen over het proces en de communicatie omtrent dit hele traject. Daarnaast blijven wij ons zorgen maken over hoe wij als gemeente met dit soort situaties in de toekomst omgaan.

Allereerst staan wij als CDA juist voor al onze inwoners in onze stad en dorpen en nemen wij de verantwoordelijkheid voor het feit dat iedereen ongeacht leeftijd of achtergrond een plek verdient om te leven, te ontwikkelen, tot rust te komen en gelukkig te zijn.

In sommige gevallen is daar zorg en begeleiding bij nodig en dan is zeker ons uitgangspunt dat iedereen recht heeft op de juiste begeleiding en zorg op een plek waar dit ook geboden kan worden.

Het gevoel bleef alleen wel bestaan dat naast dat wij heel laat, ook hálf zijn geïnformeerd door het college wat betreft de plannen omtrent de Broekheurnerborch. Het proces en de daarbij behorende communicatie verdient wat ons betreft dan ook geen schoonheidsprijs gezien de onrust en onduidelijkheid die het teweeg heeft gebracht in Stadsdeel Zuid. Hoe communiceert je als college, als je zegt dat de inwoner centraal staat?

Ook willen wij duidelijkheid over onze rol als centrumgemeente en de daarbij behorende verantwoordelijkheid als het gaat om toekomstige casussen. Onze vragen waren dan ook vooral gericht op het gelopen proces en hoe er is gecommuniceerd met inwoners, raad en stadsdeel.

De motie van wantrouwen die later op de avond is ingediend hebben wij niet gesteund.

Wij waren van mening dat op basis van het interpellatiedebat en de antwoorden tijdens dat debat gehoor is gegeven aan de terechte zorgen en het was voor ons belangrijk dat de verantwoordelijke wethouders het proces ook betreurden. Naast excuses op basis van dat wat niet goed is gegaan, hebben zij ook beterschap beloofd op toekomstige trajecten en in de afwikkeling op basis van communicatie van de Broekheurnerborch.

Wij hebben aangegeven dit dan ook nauwlettend te zullen blijven volgen en daar waar nodig het college te blijven bevragen, want die verantwoordelijkheid hebben wij als raadsleden naar al onze inwoners.

Sara Nijenhuis, raadslid CDA Enschede en woordvoerder stadsdeel Zuid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.