24 juni 2021

Jaarrekening 2020 sluit positief af, maar voor de lange termijn grote financiële zorgen

Dit is alweer de laatste jaarrekening van deze raadsperiode. Het is ook een bijzondere jaarrekening met een jaar waarin we midden in een pandemie zaten. Laat ik eerst beginnen met complimenten richting iedereen die dit jaarverslag mogelijk heeft gemaakt, dat er een enorme veerkracht is getoond en dat tijdens deze crisis de dienstverlening doorgegaan is en er veel werk is verzet in en voor de stad. Dat mag ook gezegd worden.

Als je aan de oppervlakte kijkt naar allerlei financiële kengetallen zoals het jaarrekeningresultaat, de algemene reserve en de weerstandsratio, dan staat alles op groen. Een rekeningresultaat van 10,1 miljoen euro (1,2 %), de algemene reserve die gestegen is met bijna 31 miljoen en de weerstandsratio is 2.3.

Als je echter onder de oppervlakte kijkt, dan ziet het plaatje er helaas anders uit: de structurele bezuinigingen van ruim 10 miljoen moeten nog gerealiseerd worden, er is nog steeds een tekort in de jeugdzorg en we hebben nog steeds geen goede grip op het sociaal domein. Financieel strak sturen blijft daarmee nodig om de begroting meerjarig in balans te houden.

De problemen die we in Enschede hebben, zullen door Corona nog verdiept worden. Denk hierbij aan armoede; we krijgen nog een gezondheidscrisis, namelijk fysieke klachten door geldstress, maar ook werkloosheid en gezondheidsklachten die na besmetting door Corona bij een groep geïnfecteerden blijvend zijn. Maar ook kinderen die nog verder in een achterstandsituatie zijn geraakt.

Dus we kunnen totaal niet van een hoerastemming spreken, integendeel. Daar komt bij dat het positieve resultaat vooral het gevolg is van uitgestelde werkzaamheden door de pandemie en van incidentele meevallers. Hier maakt het CDA zich zorgen over. Want wij hebben eerder aangegeven dat op veel vlakken het huidige college achterloopt t.a.v. haar gestelde doelen.  Als door de pandemie minder plannen door konden gaan, dan komt dit er bovenop.

Het CDA heeft het college gevraagd of er een balans is opgemaakt van wat het college inmiddels van het coalitieakkoord al dan niet heeft behaald. Dat was nog niet het geval. Het CDA gaf aan: “Als dat nog niet is gedaan, dan gaat het CDA die maken voor u”. Al een aantal jaren wordt er minder gedaan dan je eigenlijk zou willen als het gaat om achterstandenbeleid of kansengelijkheid. Het kan niet waar zijn dat we al jarenlang geld vrijmaken voor kansengelijkheid, maar dat de ambities niet waargemaakt worden. Niet door een tekort aan geld, maar door een tekort aan capaciteit. Wij willen ook graag dat er hiervoor een evaluatie komt. Wellicht dat we met een motie hierover komen.

Tot slot heeft Enschede, net als de rest van het land, een tekort aan woningen. Het CDA zou graag het college willen verzoeken om te kijken of de gronden die bedoeld zijn voor de bouw van kantoren mogelijk ingezet kunnen worden voor woningbouw, omdat de vraag naar kantoorruimte jarenlang dalende is. Dit heeft het CDA overigens ook in de rekeningensommissie aangegeven.

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.