01 februari 2018

Jeugdzorg in Enschede

Als woordvoerder Jeugdzorg heb ik bij al onze beslissingen altijd mee laten wegen: “Iedereen heeft recht op die zorg die hij en of zij echt nodig heeft”. Daar stond het CDA voor, daar staat het CDA voor en daar blijft het CDA voor staan.

Maandag 29 januari stond het thema weer op de agenda van de stedelijke commissie. Zoals u wellicht weet, kopen wij als Enschede de complexe jeugdzorg in met “samen 14/OZJT” (14 Twentse gemeenten en de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente). Nu lag de inkoop voor van 2019 e.v.

De gezamenlijke inkoop en de kanteling die wij nu gaan maken om meer resultaatgericht te gaan inkopen is een juiste keuze. Maar wat is de beleidsvrijheid van Enschede nog om als gemeente zelfstandige keuzes te maken? Daar heb ik namens het CDA grote vraagtekens bij gezet tijdens de vergadering.

Ik heb hier uitvoerig bij stilgestaan, omdat we als Enschede te maken hebben met stedelijke problematiek, die op bepaalde treinen specifieke keuzes noodzakelijk maakt. Daarnaast heeft  “samen 14/OZJT” aangegeven om langjarige contracten te sluiten met de aanbieders in het veld. Dit om rust in het veld te creëren. Maar waar andere partijen stil bleven, heb ik mijn zorg uitgesproken over 1 groot probleem in Enschede: we hadden een tekort van 10 miljoen euro op de Jeugdzorg in 2017. We hebben als raad nog een aantal keuzes te maken (het stuk ligt er, keuzes worden niet gemaakt) om dit tekort terug te dringen of anders op te lossen. Als wij nu langjarig afspraken gaan maken met zorgaanbieders, kunnen wij dan als Enschede nog voldoende bijsturen?

Ik weet ook wel dat tekorten en met de juiste oplossingen komen (maatregelen nemen) vlak voor de verkiezingen geen populaire onderwerpen zijn voor de portefeuillehouder en raadsleden. Maar ik wil deze gemeente behoeden voor het in 2019 en verder weer afstevenen op een jaarlijks tekort van 10 mln. in de Jeugdzorg. Ik ben momenteel bezig met een uitwerking om hier beweging in te krijgen. Ik heb daar wel de reikende hand van de andere partijen bij nodig. Partijen die niet de kop in het zand steken.

Eric van der Aa
Raadslid

Woordvoerder portefeuille zorg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.