11 maart 2021

Kennispark

In de afgelopen Raadsvergadering zijn, na een eerder vastgestelde gebiedsstrategie en structuurvisie, nu ook het  stedenbouwkundig plan en mobiliteitsplan vastgesteld. Kennispark speelt een zeer belangrijke rol in de economische ambities van Enschede en Twente als toptechnologische regio en wordt door het CDA van harte ondersteund. Er is echter wel de nodige discussie geweest, uitmondend in moties en amendementen.

Ruim 10 jaar geleden werd door de gemeente een ambitie van een groei met 10.000 arbeidsplaatsen uitgesproken. Het viaduct moest daartoe worden ontmanteld en het beeld van de Hengelosestraat als  een snelweg die het gebied doorsnijdt is opgeheven.

Anno 2021 moeten we helaas vaststellen dat de banengroei beperkt is gebleven tot 3%, een kleine 300 meer, met wel meer accent op kennisintensieve banen in de beoogde topsectoren. De gemeente kan wat doen aan de randvoorwaarden zoals bereikbaarheid en bepaalde faciliteiten, maar het is het ondernemerschap wat uiteindelijk de groei bepaalt.

De  CDA  fractie heeft  gevraagd om enige nuchterheid bij de keuze om de komende 20 jaar opnieuw 20 miljoen te investeren in de randvoorwaarden. Het weer terugbrengen van bijvoorbeeld de 2 keer 2 rijbanen naar 2 keer 1 op de Hengelosestraat zien wij als desinvesteren en is moeilijk aan onze inwoners uit te leggen. Verheugend is, dat onze suggestie om met simpele aanpassingen van de belijningen wegversmalling te realiseren, is overgenomen door verantwoordelijk wethouder June Nods.

Het CDA heeft op voorhand ook haar bedenkingen bij de realisatie van een nieuw parkeergebouw terwijl de mobiliteitsvisie juist inzet op meer fiets en ov-gebruik. In Twente Village is veel parkeerruimte voorhanden en met slimme lastmile oplossingen, zoals bijvoorbeeld met een aantrekkelijke en veilige wandelroute en de (in de toekomst mogelijk toegestane) elektrische step, zijn goedkopere oplossingen mogelijk. Via een aantal moties zijn door de Raad criteria ingebracht waaraan voldaan moet worden voordat een nieuw parkeergebouw ontwikkeld gaat worden. Mooi is dat de ambitie om ook wonen op Kennispark voor het talent wat we willen vasthouden nu wordt opgepakt door de wooncorporaties Domein en De Veste.

Tenslotte is het goed te zien dat de ondernemers op Kennispark nauw betrokken zijn in het hele proces en een aantal ook al actief zelf investeren. Het zijn de ondernemers die uiteindelijk van Kennispark het beoogde succes kunnen maken!

Ton ten Vergert, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.