31 maart 2011

LENTE

Eindelijk wordt het lekker weer. Kunnen de ramen en deuren open en gaan we naar buiten. Wandelen in het park waar de bomen gaan bloeien en alles begint uit te lopen. Een praatje over de heg is met goed weer gezellig, maar in de winter ga je gauw naar binnen. Het lijkt of we weer meer energie hebben. En als de vrouwen weer de korte rokjes aan doen, dan weten we het heel zeker: het is lente. Sommige mensen krijgen de kriebels om de ouderwetse grote schoonmaak weer uit te voeren. Ramen lappen omdat je weer lekker naar buiten wilt kijken. Het stoepje wordt geveegd en we storten ons op de tuin of de bloembakken. Schoffelen, omspitten, verticuteren, wieden, harken en opruimen van dood hout en bladeren.

En nu het CDA. Zetten we de ramen en deuren open op het congres van 2 april? Een nieuwe voorzitter zal duidelijk moeten schoffelen, verticuteren en mogelijk zelfs omspitten. Het landelijke bestuur zal aan de gang moeten met "rapport Frissen" en niet alleen van dienst moeten zijn voor de fractie en ministers, maar zich richten op de leden en kiezers. Dus meer democratie en minder bestuurders-machtsdenken. Naar buiten kijken, dus de ramen lappen. We zien er in Den Haag nog niet veel van, ze lijken nog steeds verdoofd door de slag die de kiezers hebben toegebracht. Ook een beetje meer aandacht voor grote steden (niet alleen de randstad) is dringend nodig als je daar nog kiezers wilt motiveren om op je te stemmen (zie ook Frissen). Gelukkig hebben we vanuit Enschede wel enkele korte lijntjes naar regering en fractie. Het nieuwe CDA-bestuur zal lastig moeten zijn en discussie moeten bevorderen en niet alles onder het tapijt vegen. Dus grote schoonmaak en een praatje over de heg.
 
Dan is er ook nog Zwolle. Bloeit er hier iets moois op of is dit ook machtsdenken? Ook hier zijn de contacten beter dan de verbinding per trein of over de weg. Over de verbindingen staat het nodige in het verkiezingsprogramma, maar we zullen ze op afstand moeten volgen omdat we geen Enschedese CDA'er in de Overijsselse Statenfractie hebben. Hier gaan we vanuit Enschede schoffelen, zaaien, bemesten en water geven, want dit moet anders. Wij zijn de grootste stad in de provincie en hebben ook een groot aantal CDA kiezers die zich daar vertegenwoordigd willen zien door een CDA'er uit Enschede. (Dat moeten we niet alleen over laten aan kandidaten van de PvdA.)

En dan onze gemeente Enschede met de bruisende stad en de mooie dorpen. Fractie en wethouder doen goed werk en laten ook zien dat ze fris en energiek zijn. Wat meer discussie met de leden en de kiezers is welkom. Enkele fractieleden gaan om zich heen een klankbordgroepje vormen. Zeg geen nee als u wordt benaderd. En bestook ze met uw mening en inzicht, zodat ze hun werk goed kunnen doen, namelijk u vertegenwoordigen. Ook zal het bestuur zich meer met de fractie en hun werk gaan bemoeien. En dan het bestuur zelf. In mei zullen we een algemene ledenvergadering beleggen. Dan zullen we het vernieuwde bestuur met hun taken presenteren. Ook zullen we twee nieuwe jonge kandidaten voorstellen om te benoemen en van twee mensen uit het bestuur afscheid nemen. Dan zijn er binnen een jaar vijf nieuwe leden aangetreden. Elk lid krijgt een taakveld, zodat alle werkvelden de nodige aandacht krijgen. Het bestuur wil meer in contact komen met CDA-leden en mensen uit Enschede. Ook bij maatschappelijke organisaties gaan we op bezoek. Meer contacten, meer zichtbaar zijn, meer democratie; dat zijn de plannen.
 
Ik verheug me na het schoffelen op knoppen, bloesem en bloei, dus een echte lente. Want over drie jaar moeten we dan de vruchten kunnen plukken en een goede verkiezingsuitslag scoren en het volle vertrouwen krijgen voor onze mensen en onze ideeën. Doe mee, de lente begint!
 
Wim Wijfjes, afdelingsvoorzitter CDA Enschede

Uit CDActief nr. 6, 2011

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.