28 mei 2020

Lindes aan de Lasondersingel plat?

Afgelopen week konden we vernemen dat bewoners aan de Lasondersingel zich ongerust maken over de door de gemeente aangekondigde kap van een 42-tal lindebomen. De lindes zouden in slechte staat zijn en met vallende takken een gevaar voor de omgeving zijn. Tegelijkertijd zijn ze beeldbepalend en groene longen in dit deel van de stad. Genoeg reden om als CDA-fractie daarover een aantal kritische vragen te stellen in de vergadering van de stadsdeelcommissie Noord (Lasondersingel ligt op de grens) die dinsdag 25 mei digitaal plaatsvond.

Tot onze verbazing werden deze vragen door de voorzitter geweigerd, omdat de avond ervoor last minute een actuele motie werd ingediend over hetzelfde thema in de Raad. De opgetrommelde vakwethouder Jurgen van Houdt deed de toezegging naar de Raad een technische sessie over het bomenbeleid te zullen organiseren. Aangezien de kap voor augustus gepland staat, is er nog voldoende tijd om na deze sessie als Raad het College te verzoeken een andere route in te slaan en bijvoorbeeld eerst een second opinion te laten houden.

Het CDA heeft zowel in de Raadsvergadering als in Noord opgeroepen dat vooral de bewoners voldoende tekst en uitleg krijgen over de achtergronden van de beoogde kap. Zij zijn het immers die het meest direct met het mogelijk verdwijnen van deze fraaie bomenrij worden geconfronteerd. Bij nader onderzoek kan wellicht toch een belangrijk deel behouden blijven. Het CDA zal zich hier sterk voor maken.

Ton ten Vergert, CDA woordvoerder stadsdeel Noord

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.