22 december 2017

Meer humor en respect in de politiek

Het is alweer zover, dit is het laatste jaareindestuk van deze raadsperiode. Dan is het goed om even stil te staan bij deze periode.

Na een intensieve coalitieonderhandelingsperiode zijn we als coalitie samen met D66, VVD, BBE, en CU aan de slag gegaan. We zijn met veel flair aan het werk gegaan en wilden tot het einde er samen voor gaan. En dat is aardig gelukt. Natuurlijk was het op bepaalde momenten best spannend, zoals bij de besluitvorming rondom het AZC en ook bij de nieuwe moskee. Maar dat hoort er ook wel een beetje bij als je in een coalitie zit. Juist deze momenten waren achteraf de meest boeiende momenten, omdat je dan leiderschap moet tonen en tevens worden partijen getest of ze het algemeen belang laten prevaleren boven het partijbelang.

Het was een verademing dat er een nieuwe grote partij de lead nam die ook alle ruimte gaf en een luisterend oor had voor de andere coalitiepartijen. Bij deze wil ik dan ook alle complimenten geven aan de fractievoorzitter van D66, Jasper Kerkwijk, voor zijn verbindende optreden naar de coalitie, maar ook steeds meer naar de oppositie. Dat was toch anders in de periode daarvoor met de PvdA aan het roer; het was toen heel duidelijk wie de lead had.

We staan voor het eind van deze coalitieperiode en we mogen best trots zijn op wat er is bereikt als het gaat om de ontwikkeling van Enschede, werkgelegenheid en de bruisende binnenstad. En natuurlijk is dat niet alleen te danken aan het beleid van de huidige coalitie, maar ook aan de eerder ingezette lijnen van de vorige colleges, bedrijven, onderwijs en andere organisaties. Op bepaalde terreinen zijn we ook samen met de oppositie opgetrokken, omdat we ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de inwoners van Enschede. Denk hierbij aan het AZC.

Er blijven echter ook behoorlijk veel uitdagingen voor het nieuwe college: de kloof tussen mensen die wel en die niet mee kunnen doen, grote financiële tekorten in de zorg, een groeiende groep die in de armoede en met schulden zit, maar ook de mismatch op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod.

Over een paar maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Er is een grote kans dat er nog meer partijen gaan meedoen met de verkiezingen en in de raad zullen komen. Meer partijen in de raad betekent meer versplintering en een steeds moeilijkere besluitvorming. Hierdoor wordt de stad lastiger te besturen. De grote middenpartijen zijn dan juist de verbindende en de stabiele factor.

Het CDA wil als middenpartij, die altijd een verbindende rol heeft gespeeld, maar ook lef heeft getoond in haar beleid, haar steentje bijdragen voor een stad die stapje voor stapje getransformeerd is vanuit een diep economisch dal naar een dynamische stad. In deze ontwikkeling wil het CDA meer aandacht voor veiligheid, werk en goede zorg.

We gaan voor een mooie uitslag en met een team die iets anders van samenstelling zal zijn. Hoe ons team er precies uit gaat zien, is afhankelijk van de resultaten van voorkeursstemcampagnes. Wat wel zeker is, is dat onze collega Wim Wijfjes niet terug zal keren. Bij deze wil ik hem bedanken voor zijn werk en  inzet de afgelopen jaren en ik wens hem alle goeds voor de toekomst.

Persoonlijk zou ik willen pleiten voor meer humor en liefde in de politiek. Weg met het cynisme en wantrouwen; dat maakt de politiek er niet leuker op voor de politici, maar ook niet voor de bewoners om wie het gaat. Bewoners hebben een hekel aan politici die elkaar in de haren vliegen en modder naar elkaar gooien. Zij willen juist dat de politiek hun problemen aanpakt in plaats van elkaar te bestrijden. Respect voor elkaar, een open houding naar elkaar toe, meer liefde en meer verbondenheid zouden de nieuwe bestuursstijl moeten zijn. Vergeet constructieve humor niet, deze kan een heilzame werking hebben op relaties, maar kan ook spanningen verminderen en tot minder verharding leiden in de politiek. Kortom, met meer humor en liefde is meer te bereiken in de politiek!

Tot slot wens ik iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig, gezond, liefde- en humorvol 2018!

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.