10 maart 2020

Mobiliteitsvisie Enschede 2030 vastgesteld

In het CDA verkiezingsprogramma hebben wij gepleit voor een nieuw integraal verkeersplan, waarin Enschede en haar centrum goed en beter bereikbaar moeten zijn. Wij constateren dat de mobiliteitsvisie daaraan voldoet en ook inzet op de ook door ons voorgestane slimme combinaties van fiets, OV en auto.

Het CDA is tegen sluipverkeer door de wijken, maar dan moeten de alternatieven op orde zijn. Met name het noordelijk en westelijk deel van de singels behoeven hierin verbetering.

Ook de knelpunten in Noord komen aan bod en mooi dat de visie nu ook constateert dat een NOEK (Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark) niet de oplossing is. Goede doorstroming op de invalswegen en de singels is uiteindelijk de beste oplossing, naast aantrekkelijke alternatieve routes voor fietsers. We zijn  immers in 2020 de grootste Fietsstad van Nederland geworden.

Het CDA heeft wel een aantal vraagpunten gezet bij nieuwe initiatieven als de mobipunten (is daar wel  behoefte aan?),  een nieuwe parkeergarage onder het stationsplein en opnieuw investeren in een noordelijke toegang van de Van Heekgarage via de Oldenzaalsestraat. Niemand van ons heeft immers een glazen bol en weet hoe de mobiliteit over 10 jaar in onze gemeente gaat verlopen. We houden de vinger aan de pols, maar hebben wel in grote lijnen kunnen instemmen met de voorgelegde visie.

Ton ten Vergert, CDA raadslid Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.