22 februari 2018

Mogelijk op korte termijn een oplossingsrichting voor dorpshuis Lonneker

De CDA fractie heeft gisteren in de stadsdeelvergadering Noord nogmaals vragen gesteld over een mogelijke oplossing  voor het onderhoud en de exploitatie van het druk bezochte dorpshuis in Lonneker. Onlangs heeft de CDA fractie een gesprek gehad met de Dorpsraad Lonneker en al eerder zijn er door het CDA vragen over gesteld, maar het blijkt dat er tot op heden nog geen vorderingen zijn.

Lonneker heeft een prachtig Dorpshuis. In 1932 is door een Lonneker aannemer, Timmer Hennik, voor circa 15.000 gulden de aanbesteding gegund voor de bouw van oorspronkelijk een dorpsschool, die later is omgevormd tot het Dorpshuis Lonneker. De ondergrond is eigendom van het kerkbestuur en mag alleen voor maatschappelijke doeleinden in het dorp Lonneker gebruikt worden. De opstallen zijn eigendom van de gemeente, maar kampen met groot achterstallig onderhoud en slechte isolatie.

Het dorpshuis Lonneker zoekt al jaren een oplossing voor de exploitatie van haar druk bezochte voorziening. Zoals bekend is dit een kostbaar historisch gebouw in het hart van dit dorp. Het gemeentebeleid is erop gericht dat niet de overheid, maar betrokken bewoners het op hun initiatief beheren dus ook exploiteren. Echter het gebouw, in Lonneker, dat we graag behouden vraagt nogal wat onderhoud. Ons is bekend dat hierover contacten zijn, maar dat dit nog niet heeft geleid tot de oplossing van het probleem: een verdienmodel. Daarom heeft het CDA de volgende vragen gesteld:

-Waarom is er nog geen oplossing gekomen voor het dorpshuis Lonneker?
- Is het college ervan doordrongen dat dit dorpshuis juist in een vergrijzende leefomgeving van zeer groot belang is?
-Bent u het met het CDA eens dat om een dorp leefbaar te houden juist het gemeenschapsgevoel ondersteund hoort te worden door de gemeente?
-Wanneer denkt u tot een oplossing te komen?
-Voor het buurthuis Dolphia is er een financiƫle constructie bedacht: de hypotheek terugverdienen met vrijwilligerswerk. Is dit voor Lonneker ook mogelijk?

Het antwoord van wethouder Hans van Agteren was dat voor het dorpshuis Lonneker mogelijk voor de verkiezingen een oplossingsrichting bekend wordt.

Ayfer KoƧ, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.