13 maart 2019

Mogelijk verdwijnen muurschildering in kapel Stadsmaten

Het CDA heeft reeds eerder vragen gesteld over het klooster in Stadsmaten op het Ariënsplein. Wij kregen signalen dat mogelijk het klooster gesloopt zou worden. De wethouder gaf toen aan dat dit niet het geval zou zijn. Bij dezelfde vraag gaf hij ook aan dat het gebouw aan het Ariënsplein, inclusief de kapel, van bijzondere waarde is en dat dit op drie manieren is vastgelegd. In zijn antwoord gaf de wethouder toen het volgende aan:

A. In de ruimtelijke kwaliteitseisen is door de (raad van de) gemeente aan de ontwikkelaar meegegeven om het aanwezige erfgoed te respecteren.

B.   Door de monumentencommissie zijn in haar onderzoek van december 2016 gekwalificeerd als erfgoed: het beeld van Alphons Ariëns, het hekwerk aan de Emmastraat, het kruis op het mortuarium en de kapel. Dit is vastgelegd in de rapportage “Zaken met monumentale waarde op en rond het voormalige MST terrein”, waarmee rekening wordt gehouden. Er zijn op dit moment geen plannen om van het vorenstaande af te wijken.

C.   In het concept ontwerpbestemmingsplan “Ariënsplein” - waar thans aan wordt gewerkt - is het klooster en aansluitende omgeving aangemerkt als “karakteristiek”, met een bouwaanduiding met het oog op het cultuurhistorisch waardevolle bouwwerk ter plaatse. Een eventuele aanvraag voor een omgevingsvergunning voor (gedeeltelijke) sloop wordt hierbij getoetst aan de beleidsregel “Koesteren Cultuurhistorie”.

Onlangs kregen wij signalen dat er zorgen zijn over het verdwijnen van de oude muurschilderingen in de kapel. Nu met de nieuwe invulling zijn de zorgen serieus te noemen. Terecht dat de Historische Sociëteit (SHSE) nu in Tubantia aan de bel trekt en grote zorgen heeft dat deze muurschilderingen verloren zullen gaan.

Het CDA is er ook niet gerust op dat deze muurschilderingen, die van grote historische waarde zijn voor Enschede, niet verloren zullen gaan. Daarom heeft het CDA deze week aan het college de volgende vragen gesteld: 

1.   De gemeenteraad heeft in de ruimtelijke kwaliteitseisen aan de ontwikkelaar LIFE meegegeven om het aanwezige erfgoed op het Ariënsplein te respecteren. Bent u het met ons eens dat het hier ook gaat om de kapel inclusief de bijzondere muurschilderingen en het plafond?

2.   In het concept ontwerpbestemmingsplan Ariënsplein is het klooster en aansluitende omgeving aangemerkt als “karakteristiek” met een bouwaanduiding met het oog op het cultuurhistorisch waardevolle bouwwerk ter plaatse. Bent u het met ons eens dat het hier ook gaat om de kapel inclusief de bijzondere muurschilderingen en het plafond?

3.   Hoe kan het dat er naar alternatieven wordt gekeken voor het ontwerp, dus inclusief het verdwijnen van muurschilderingen terwijl op drie manieren vastgelegd is dat de kapel van enorme historische waarde is voor de stad?

4.   Wat gaat u eraan doen dat die muurschilderingen en andere elementen in de kapel die van cultuurhistorische waarde zijn, behouden blijven, ook na de verbouwing?

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.