11 juli 2019

Nabeschouwing van twee bijzondere en enerverende raadsvergaderingen

Zomernota met verstrekkende gevolgen
In mijn 9-jarige raadsperiode heb ik niet eerder meegemaakt dat we 2 avonden nodig hadden om de Zomernota te behandelen. Dit zegt iets over de ernst van de consequenties van de maatregelen die het college heeft genomen. Maar ook het grote aantal ingediende moties en amendementen (64 stuks!), wat ik ook niet eerder heb meegemaakt, zegt veel. Dit geeft het grote ongenoegen aan van veel raadsleden over deze Zomernota.

Het zijn besluiten die de ziel, het hart en het cement van de samenleving, maar ook onze relatie met de burger raken. Denk hierbij aan sluiting van zwembaden, speeltuinen maar ook het bezuinigen op burgerinitiatieven. 

Maatregelen als sluiting van zwembaden en speeltuinen en geen grip hebben op de enorme tekorten in het sociaal domein zouden toch tot grote frustratie en actie moeten leiden bij partijen als BBE, PvdA en VVD? BBE heeft tijdens campagne gestreden voor behoud van zwembad de Brug in Glanerbrug en besluit nu nog meer zwembaden te sluiten. PvdA stemt uiteindelijk voor maatregelen die de sociale structuur van de stad afbrokkelen, zoals speeltuinen en zwembaden. VVD die knarsetandend toekijkt hoe het college nog niet echt grip heeft op het sociaal domein en genoodzaakt is om parkeertarieven te verhogen in de binnenstad. De enige actie is om met de bus naar Den Haag te gaan. Dat lijkt ons echter niet voldoende. Wij vinden ook dat je naar je interne organisatie moet kijken. Het kan allemaal, goedkoper, efficiënter en beter georganiseerd worden. Zie de grote overheadkosten in het sociaal domein maar ook dat wij 14% (14 miljoen) van de totale loonsom meer uitgeven aan externe inhuur dan de Roemer-norm van 10%. 

Samen maken wij de stad
Wat wij als CDA erg jammer vonden, was dat er erg weinig moties en amendementen van de oppositie werden gesteund, terwijl wij de meeste van de coalitie wel omarmd hebben. Wij hebben elk amendement en motie op zijn merites beoordeeld en gekeken of deze de stad beter maakt, ongeacht van welke partij deze afkomstig was. Helaas hebben we dit bij het college of de coalitie niet gezien, op een paar moties na. Tel daar de onnodige motie bij op van de coalitie om ons minder voorbereidingstijd te geven voor de behandeling van de programmabegroting, dan maakt dat de sfeer in de Raad er niet beter op. BBE heeft vanaf het begin een heel mooie handreiking gedaan richting de hele Raad en dit nog eens beklonken in het coalitieakkoord, ondertekend door D’66, VVD, PvdA en CU: “Samen met de hele Raad gaan wij het doen!” Ik wil al deze partijen nog eens herinneren aan deze mooie handreiking. 

Wij hopen van harte dat het straks bij de programmabegroting anders gaat. Iedereen in de Raad werkt keihard en met ziel en zaligheid aan een mooier Enschede. Dan moeten we elkaar niet de tent uitvechten, maar met respect voor elkaar de discussie op een goede manier voeren, want samen maken wij de stad

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.