09 september 2020

Nieuw Wonen in Twente

Dit najaar zal in de Enschedese gemeenteraad een zogenaamd woondebat plaatsvinden. Dat is vorig jaar al afgesproken bij de behandeling van de Woonvisie en zou eigenlijk voor de zomer al hebben plaatsgevonden.

Het CDA maakt zich zorgen of het huidige woonaanbod voor zowel huurders als kopers nog wel aansluit bij de behoefte. De krapte op de woningmarkt is niet alleen in de Randstad aan de orde, maar ook in onze mooie gemeente Enschede. Dit was ook de reden dat het CDA kort voor de zomer een motie voor initiatieven voor Betaalbare Woningen in de Raad heeft ingediend en gesteund gekregen door de meerderheid van de Raad. De bal ligt nu bij het College om met voorstellen te komen.

Recent heeft onze CDA fractie een (coronaproof) werkbezoek gebracht aan een van onze lokale makelaarskantoren om ons beeld te toetsen en te vernemen over het nieuwe samenwerkingsinitiatief “Nieuw wonen in Twente”. Het beeld dat er een schrijnend tekort is aan betaalbare koopwoningen (tot 250.000 euro) en huurwoningen werd bevestigd. Jaarlijks is de toevoeging van de Enschedese woonvoorraad circa 300 tot 400, veel te weinig om de huidige vraag te bedienen en de groeiambitie naar 170.000 inwoners te kunnen realiseren. Een stad als Den Bosch (kleiner dan Enschede) slaagt er bijvoorbeeld in jaarlijks wel 1.000 wooneenheden aan de voorraad toe te voegen. Ook is er sprake van een mismatch in het huidige aanbod; veel projecten in het hoogste segment en veel te weinig in het midden en lagere segment waar juist veel vraag naar is, bijvoorbeeld bij de jongere hoog opgeleiden die we graag aan onze stad willen binden.

Om de vraagkant beter in beeld te krijgen, is het initiatief nieuwwonentwente.nl gestart, dat een compleet overzicht van huidige én toekomstige nieuwbouwprojecten in de regio Twente geeft. Woningzoekenden kunnen zich hier vrijblijvend informeren en belangstelling kenbaar maken. Nieuw Wonen Twente is een initiatief van Snelder Zijlstra Makelaars, Thoma Post Makelaars en Ten Hag Makelaarsgroep, die samen een groot deel van de markt bedienen. Met dit initiatief wordt veel beter contact met de markt gehouden en kunnen de woonwensen  worden geanalyseerd en zo toekomstige nieuwbouwprojecten van woningen beter worden afgestemd op de daadwerkelijke behoefte.

Voor het CDA is de samenwerking met dit soort lokale initiatieven essentieel om ook weer tot opbloei te komen na de coronacrisis en wij zullen dit ook inbrengen in het Woondebat.

Ton ten Vergert, CDA fractie Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.