02 december 2021

Nut en noodzaak van een VOG

Het CDA wil naar aanleiding van een stadsdeelcommissie vergadering en gesprekken in de stad de VOG wat meer onder de aandacht brengen.

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van een persoon of rechtspersoon geen bezwaar vormt voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Een VOG kan in verschillende gevallen van een arbeidssituatie nodig zijn, bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin met kwetsbare personen, met vertrouwelijke gegevens, met geld of met specifieke goederen wordt gewerkt. (Bron Rijksoverheid)

De verklaring omtrent (goed) gedrag is in sommige branches zoals het onderwijs en de kinderopvang een verplicht onderdeel bij aanname van nieuwe medewerkers. Ondanks dat het nu nog niet voor iedereen geldt, zou iedereen een bewijs van goed gedrag te allen tijde belangrijk moeten vinden en ook kunnen worden afgegeven. Bij afgifte van een VOG wordt gekeken naar wat er tot dan toe in iemands leven heeft afgespeeld en of diegene wel of geen strafblad heeft. Dit vinden wij erg belangrijk als je met kinderen, jeugd en/ of kwetsbare ouderen wilt werken.

Daarnaast is een werkgever of organisatie verantwoordelijk voor het bieden van goede zorg, begeleiding, onderwijs en ondersteuning. Dat kan alleen op basis van wederzijds vertrouwen tussen werkgever, werknemer en cliënt. En daar kan een VOG een goede aanzet in zijn.

Geloven wij dan niet in een “tweede kans”? Zeker wel, want iedereen verdient een tweede kans, maar het is wel belangrijk om kritisch te blijven kijken naar wie waar wordt ingezet in het vrijwilligerskader of wordt aangesteld binnen organisaties. Wij zijn met elkaar verantwoordelijk dat iemand niet weer in de verleiding wordt gebracht of in de fout gaat.

Zo hoorden wij tijdens de commissievergadering in stadsdeel Zuid over de mooie ontwikkelingen binnen de Stichting Enschedese Speeltuinen (SES), waarbij de maatschappelijke rol richting buurten en wijken veel meer vorm gaat krijgen. Op basis van goed gastheerschap zijn de beheerders beter getraind om jong en oud te kunnen ontvangen en onder begeleiding van een coördinator worden vrijwilligers in welke vorm dan ook begeleid en ondersteund in hun werkzaamheden in de tuinen.

Op deze manier voelt iedereen zich welkom en kan jong en oud deelnemen aan de maatschappelijke activiteiten op onze tuinen naast plezier, samen spelen en bewegen.

Voor het CDA is het dan ook belangrijk dat op deze essentiële plekken in onze stad iedereen ook een VOG heeft en we met elkaar van bijvoorbeeld de speeltuinen nog mooiere plekken gaan maken. Dit is nog maar 1 van de voorbeelden waar wij het belang zien van een VOG voor alle vrijwilligers en medewerkers en niet alleen voor diegenen die daadwerkelijk in aanraking komen of werken met kinderen, jeugd of kwetsbare ouderen. Daarom zijn we blij dat de SES dit dan ook in positieve zin gaat oppakken.

De positieve geluiden uit de samenleving, dat meerdere branches op vrijwillige basis, vanuit verantwoordelijkheid en goed werkgeverschap de VOG nu ook al aanvragen vinden wij belangrijk.

Ook binnen vrijwilligersorganisaties zoals sport en muziekverenigingen worden er steeds meer VOG aanvragen gedaan en wij vanuit het CDA vinden dat dat ook zo hoort. Alleen zou dat wat ons betreft meer kunnen. Ook omdat blijkt dat niet iedereen goed op de hoogte is van wat een VOG nou eigenlijk inhoudt en waarom het belangrijk is dat je hem kunt overleggen.

Wat ook is gebleken, is dat heel veel jongeren die nog aan het begin van een werkzaam leven staan niet weten waarop er een afwijzing zou kunnen plaatsvinden, dit ten koste kan gaan van bijvoorbeeld een stageplek of erger nog, iemands droombaan. Hierin roept de overheid ook op om jongeren meer te voorzien van de juiste informatie en jongerenwerkers en werkgevers goed te informeren over de mogelijkheden.

Daarom komen wij met een aantal vragen richting het college over wat wij belangrijk vinden richting onze inwoners die goede zorg, begeleiding en ondersteuning verdienen en op basis van wat de Gemeente Enschede doet aan communicatie en het verstrekken van juiste informatie richting onze partners en inwoners.

Maar het allerbelangrijkste is om onze partners in de stad die nog niet onder de verplichte aanvraag vallen, te stimuleren om met z’n allen de VOG aanvragen te doen en zo van Enschede weer een iets veiliger en prettiger stad te maken.

Sara Nijenhuis, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.