12 januari 2021

Ondernemers buiten de boot

Veel gemeenten hebben de schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers niet of onvoldoende op orde. Dat blijkt uit een inventarisatie van het actualiteitenprogramma Pointer van KRO-NCRV onder 150 gemeenten. Bij bijna honderd van die gemeenten is de hulpverlening onduidelijk of niet aanwezig, waardoor deze ondernemers buiten de boot vallen. In een artikel in Binnenlands Bestuur van 10 januari jl.. wordt hier melding van gemaakt.

Zelfstandig ondernemers hebben recht op schuldhulpverlening. Dat wordt in de gewijzigde Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, die per 1 januari is ingegaan, nog eens benoemd. Maar in de praktijk blijkt niet elke gemeente daar voldoende op te zijn voorbereid. Door de coronacrisis is de verwachting dat het aantal ondernemers dat straks in de schulden zit sterk gaat toenemen. De vereniging voor schuldhulpverlening NVVK verwacht dat dit jaar bijna 65.000 ondernemers in financiële problemen komen.

De Enschedese CDA fractie is het met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten eens dat het onacceptabel is dat getroffen ondernemers niet goed worden geholpen.

Vragen:

  1. Is het College op de hoogte van de inventarisatie van de problematiek bij ondernemers door het actualiteitenprogramma Pointer van KRO NCRV?
  2. Hoe heeft de gemeente Enschede de schuldhulpverlening georganiseerd voor haar zelfstandige ondernemers die mede door de corona effecten in de financiële problemen komen?
  3. Heeft het College zicht op de actuele schulden problematiek van Enschedese ondernemers?
  4. Wat heeft u eventueel van de Gemeenteraad nodig om de betreffende Enschedese ondernemers niet buiten de boot te laten vallen?

Ton ten Vergert, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.