03 februari 2021

Oneigenlijk gebruik van zorggelden

In de de meestrecente uitgave van onze nieuwsbrief staat in de titel een tikfout. De correcte titel bij dit artikel moet zijn: "oneigenlijk gebruik van zorggelden".
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

We zijn als CDA al jaren bezig met het aan de kaak stellen van fraude in de zorg en elke keer waren we op zoek naar antwoorden over ‘hoe het toch zover heeft kunnen komen’ en wat er nodig is om dit tegen te gaan. 

Het is vooral pijnlijk om elke keer weer geconfronteerd te worden met de insteek dat gemeenschapsgeld dat naar het verzorgen & begeleiden van onze kwetsbare inwoners moet gaan, terecht komt bij malafide zorgorganisaties die zichzelf verrijken en niet het belang van onze inwoners voorop stellen. 

Vorige week zijn we helaas weer opgeschrikt en wijzer geworden, dat in dit kader het probleem toch groter is dan we dachten. Naast dat wat we al wisten en daar waar we met z’n allen heel druk bezig zijn in de lijn van ‘voorkomen is beter dan genezen’, kwamen we n.a.v. het uitgebrachte rapport van IKZ in samenwerking met het informatieplein en het RIEC Oost Nederland erachter, dat in Twente de verwevenheid van criminaliteit in de zorg immens groot was en is. 

Iedereen die het rapport gelezen heeft vindt en wenst net als ik dat dit soort criminele praktijken aan banden gelegd moet kunnen worden. Sterker nog, het zou überhaupt niet mogelijk moeten zijn om op deze manier te frauderen en dat waar er een organisatie is ontmaskerd er geen mogelijkheid moet kunnen zijn voor een doorstart in welke vorm dan ook. 

De waarheid is helaas minder waar: er wordt, gezien de uitkomst van het onderzoek, veelvuldig op basis van familiebanden in veel gevallen een doorstart gemaakt door partners, kinderen of andere familieleden die naar voren worden geschoven. Om in de vorm van katvangers gewoon op dezelfde voet verder te gaan, zodat er uiteindelijk ook weer meegedaan kan worden in de aanbestedingsronde in bijvoorbeeld de Gemeente Enschede, Twente of elders in het land. 

Zolang dit mogelijk blijft en dit soort criminele organisaties door de mazen in ons systeem niet wordt gestopt, doen wij tekort aan onze kwetsbare inwoners. Wij zetten namelijk de deur open voor criminelen die grote misbruik maken van inwoners die juist vanuit een zorgvraag op deze manier verder in de problemen komen met alle gevolgen van dien voor hun en hun dierbaren. Niet alleen omdat zij soms nog verder in een neerwaartse spiraal terechtkomen, maar ook nog het grote gevaar lopen om betrapt te worden op strafbare feiten. Om uiteindelijk te eindigen met hoge straffen, boetes en persoonlijke en emotionele schade op vele vlakken. De voorbeelden waarbij cliënten worden verplicht tot het houden van wietplantages op hun zolderkamer, tot het knippen en verhandelen van softdrugs of nog erger, zijn aan de orde van de dag. Hoe help je een kwetsbaar mensenleven nog meer de vernieling in? Dit zou toch niet mogen!

Wij zien het dan ook als onze grote verantwoordelijkheid dat wij onze inwoners moeten beschermen tegen dit soort wanpraktijken en strafbare feiten. 

Daarom zijn we erg content, dat wij in samenwerking met de PVV en de Griffier in de afgelopen maanden (voorbereidingstijd)sessies hebben kunnen organiseren waarbij we samen met collega-raadsleden, ambtenaren, deskundigen en externen hebben gekeken naar het probleem en hopelijk tot een soort van oplossing kunnen komen voor de nabije toekomst voor dit hardnekkige probleem. 

Dat laatste is alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Maar met dit rapport in de hand en de eerstvolgende sessie op 9 februari a.s. waarbij wij weer in gesprek zullen gaan met onze ambtenaren en de initiatiefnemers van het onderzoek, hebben wij met elkaar het gevoel dat we beetje bij beetje steeds dichter bij de oplossing komen. 

Dat kunnen we niet alleen en doen we met elkaar, maar daar hebben we naast deskundigen op dit vlak ook de landelijke politiek bij nodig. Zoals u begrijpt, is op basis van dit rapport alleen nog maar het topje van de ijsberg zichtbaar geworden en we moeten met z’n allen op zoek naar dat wat er nog onder de oppervlakte broedt en proberen het bij de basis aan te pakken of zien te voorkomen.

Sara Nijenhuis, woordvoerder zorg namens CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.