29 maart 2021

Onwenselijke trend van toenemende wiet-ontwikkelwinkels in Enschede

Het moet in Enschede fijn kunnen: wonen, studeren en ondernemen. De Enschedese CDA-fractie krijgt steeds meer signalen van onveilige situaties rondom de toenemende aantal zogenoemde ‘growshops’ (1) in de gemeente. De groeiende aantal growshops is een zorgwekkende ontwikkeling. De afgelopen jaren is er ontzettend veel werk verzet om van Enschede een fijne winkelstad te maken. Wat het CDA betreft moeten we deze negatieve ontwikkeling snel een halt toe roepen!

De winkeliersvereniging Winkelhart-Enschede heeft op 10 november jl. de gemeenteraad al geschreven over de zorgende ontwikkeling van het groeiende aantal growshops in het centrum van Enschede. Winkelhart-Enschede spreekt ook van onveilige en onprettige situaties rondom de gevestigde growshops in de binnenstad.

De Enschedese (binnen)stad heeft het al zwaar door de coronacrisis. De stad heeft behoefte aan positieve economische impulsen. Het CDA Enschede stelt daarom de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Heeft het college in beeld hoeveel growshops op dit moment zijn gevestigd in de hele gemeente Enschede en wat is de ontwikkeling van het aantal growshops in de periode 2018-2021?
  2. Wat is de mening van het college over de groeiende aantal zogenoemde ‘growshops’ in Enschede?
  3. Wat gaat het college op korte termijn doen aan de onveilige en onprettige winkelsfeer rondom deze growshops?
  4. Welk beleid en richtlijnen heeft de gemeente Enschede voor het toestaan van het aantal growshops dat zich mag vestigen in (binnen)stad en onder welke voorwaarden (eisen) mogen dergelijke bedrijven zich hier vestigen?
  5. Welke maatregelen kan en wil het college inzetten om de winkelstraten in de (binnen)stad te beschermen tegen de komst van nog meer growshops?

(1): ‘Growshop’ kan ook gelezen worden als ‘wiet-ontwikkelwinkel’

Namens de CDA-fractie,
Mart van Lagen, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.