01 februari 2018

Openbaar vervoer in West gewijzigde route en onrust

De eerste keer dat ik van deze plannen hoorde, twitterde ik er al over: openbaar vervoer (lijndienst bus) op net aangelegde fietsstraten, dat moeten wij niet willen. Daar zijn ze niet voor bedoeld en niet op ingericht. Op de achtergrond probeer je daar dan als raadslid voorzichtig beweging in te krijgen.

Donderdag 25 januari werd een bewonersbijeenkomst georganiseerd, waarbij de burgers mee konden denken over een alternatieve route. Een aantal raadsleden was aanwezig als toehoorder. De avond begon heftig. Bewoners voelden zich overvallen en wezen op de grote gevaren. De bussen samen met de schoolkinderen op de fietsstraat; hoe kun je het bedenken? Was een veel gehoorde kreet.

Achteraf kun je maar 1 conclusie trekken: de bewoners hadden eerder meegenomen moeten worden in dit proces. Nu was na een proefrit en in overleg met Syntus, de gemeente (afdeling vervoer) en de provincie de route al vastgesteld en gaat het begin maart van start. De aanwezigen waren het er wel over eens dat dit in de toekomst anders zal moeten.

Hebben we dan voor niets bij elkaar gezeten die avond? Gelukkig niet! Bewoners konden zich aanmelden om samen met de betrokken partijen te kijken naar alternatieven binnen de randvoorwaarden. Op de avond zelf kwamen al een aantal suggesties voorbij. Als de aanrijtijden naar het station niet wijzigen, kunnen we de route vrij snel aanpassen. Mocht dat niet lukken dan gaat het helaas langer duren, omdat alle ritten op elkaar zijn afgestemd.

We wachten even af met welke mooie idee├źn de werkgroep komt en of het begin maart of heel iets later alsnog goed komt. Wel zullen we ook moeten opletten dat er geen nieuwe groep inwoners gaat opstaan. Alles goed, maar niet bij mij voor de deur. Het is nog een hele opgave, maar ik heb er vooralsnog vertrouwen in dat partijen eruit gaan komen. We houden u op de hoogte.

Eric van der Aa
Woordvoerder stadsdeel West

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.