22 september 2019

Opnieuw vragen aan het college inzake kunstgrasvelden

De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in (SBR-)kunstgrasvelden in Enschede. Vele honderden jonge en oudere inwoners maken dagelijks gebruik van deze kunstgrasvelden. In 2016 zijn er vanuit het CDA Enschede twee keer schriftelijke vragen gesteld aan het college inzake de gezondheids- en milieurisico’s die de SBR-velden met zich meebrengen. Dit was onder andere naar aanleiding van de Zembla-uitzending van 5 oktober 2016.

Op 14 februari van dit jaar stelde het CDA Enschede weer schriftelijke vragen. Volgens de beantwoording van de schriftelijke vragen van 14 februari jl. kosten de saneringsomstandigheden tussen de €250.000,- en €300.000,-. Tevens werd daarbij een kanttekening gemaakt dat de saneringskosten per week (!) steeds duurder zouden kunnen worden. De ondergrond van de kunstgrasvelden moeten worden uitgegraven omdat er een te hoog gehalte zink, kobalt, nikkel, minerale oliën en andere schadelijke stoffen zitten. Dit komt door de uitlogging van de rubberkorrels. Te hoge concentratie van deze stoffen zijn schadelijk voor mens en dier.

Op vrijdag 20 september jl. stond in de TC Tubantia dat het Openbaar Ministerie (OM) een strafzaak wil beginnen tegen Sportaal BV. Dit vanwege blijvend gebruik maken van de rubberkorrels op de kunstgrasvelden. Deze strafzaak kan zeer grote (financiële) consequenties hebben voor de gemeente Enschede. Enschede telt 20 SBR-kunstgrasvelden verdeeld over de hele stad waar veel voetbalverenigingen gebruik van maken. Ondanks de vele schriftelijke vragen vanuit o.a. het CDA heeft het college zich altijd achter de rapporten van het RIVM verscholen.

Daarom stelt het CDA Enschede vandaag wederom deze actuele-vragen aan de portefeuillehouder:

  • Wanneer is het college op de hoogte gebracht dat het OM een strafzaak dreigt te starten tegen Sportaal BV? De gemeente Enschede is 100% aandeelhouder van Sportaal. Waarom is de raad niet eerder geïnformeerd over de mogelijke stappen van OM tegen de gemeente Enschede en moest de raad dit vernemen vanuit de berichtgevingen in de media?
  • In het coalitieakkoord staat dat deze coalitie ervoor kiest om alsnog nieuwe kunstgrasvelden aan te leggen en dan met name op het Diekman. Stop het college per direct met het aanleggen van SBR-kunstgrasvelden en gaat het college nu de stap zetten om alle SBR-kunstgrasvelden te saneren? 
  • Ligt er een noodscenario klaar waarin tijdig kan worden gestart met het saneren van de SBR-kunstgrasvelden in de gemeente? Zo niet, wanneer denkt het college hiermee naar de raad te kunnen komen?

Namens de CDA-fractie,
Mart van Lagen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.