13 november 2020

Oproep CDA om Ondernemersloket Enschede in coronatijd te versterken krijgt geen steun van coalitie

In 2019 is besloten om het Enschedese ondernemersloket fors in te krimpen vanwege de noodzakelijke bezuinigingsopgave. Het CDA heeft zich daar toen tegen verzet omdat het onverstandig is de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers terug te schroeven, immers zij realiseren de meeste werkgelegenheid. Het paard achter de wagen spannen hebben we het genoemd. De economie draaide toen wel volop, maar de intrede van het coronavirus begin dit jaar heeft de situatie drastisch veranderd. Juist nu komen veel ondernemers in de problemen en kloppen ook vaker aan bij het Ondernemersloket. Ook moeten er initiatieven vanuit de ondernemers worden ontwikkeld om tot wederopbloei te komen. Niet alleen reactief handelen vanuit het Ondernemersloket is nu nodig, maar ook pro actief. Daar is wel voldoende menskracht voor nodig!

Bij de behandeling van de gemeentebegroting 2021 - 2024 heeft het CDA een motie ingediend om het Ondernemersloket in coronatijd tijdelijk te versterken. Teleurstellend is dat coalitiepartijen als VVD, Burgerbelangen en PvdA deze motie niet hebben gesteund. Wethouder June Nods (D66) stond er weliswaar sympathiek tegenover maar kiest voor een integrale afweging van deze beleidswens en weet nog niet of een overschot op de jaarrekening voor dekking kan zorgen. Het CDA Enschede heeft de wethouder verzocht of er wellicht hier nog hulp vanuit de provincie mogelijk is.

Ton ten Vergert, Raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.