04 februari 2019

Overlast in de Laaresstraat

Buurtbewoners rond een pand aan de Laaresstraat maken zich al jaren ernstig zorgen over de voortdurende overlast van de bewoners in dit pand. Zo langzamerhand stellen zij zich niet meer de vraag of het fout gaat, maar alleen nog wanneer het een keer goed fout gaat.  Uit diverse gesprekken met buurtbewoners hebben wij begrepen dat het niet zomaar overlast is. Hieronder een opsomming wat er allemaal heeft plaatsgevonden.

-          Meermalen brandstichting in de tuin, waarbij zelfs de brandweer moest ingrijpen

-          Kinderen mogen van ouders in de buurt niet meer door de Laaresstraat lopen en maken een omweg. Dit om niet geconfronteerd te worden met de bewoners van het bewuste pand en de angst dat het een keer goed fout gaat. Met kinderen die op bezoek komen wordt dezelfde afspraak gemaakt.

-          Lawaaioverlast overdag en ‘s nachts van bewoners en bezoek

-          Ruzies bewoners onderling, zware mishandeling op straat, openbaar dronkenschap

-          Feestjes met name in zomeravonden buiten die door de politie gestopt moeten worden

-          Het in elkaar slaan van een bezoeker die bebloed vluchtte dwars door de tuin van de buren

-          Loslopende niet aangelijnde grote hond (dat bekend staat als een agressief ras), of zonder baas zichzelf uitlatend; uitwerpselen overal en onveilige situatie kleine kinderen

-          Minimaal 2x per maand via Loket Enschede wordt het verzoek ingediend om het gazon naast de nabij gelegen openbare parkeerplaats op te ruimen, afvaldumping in tuin buren

-          De ruiten van het pand zijn door de bewoners zelf en/of bezoekers zo vaak stukgeslagen dat de verhuurder ze niet meer vervangt. De ramen zijn/worden nu dichtgetimmerd met de planken van de schutting die door de eigenaar van het naastgelegen pand is geplaatst.

De wijkagent is uiteraard volledig van deze situatie op de hoogte en tal van keren langs geweest. De wijkagent kan voor zover mogelijk in overleg gaan en in een aantal gevallen verbaliserend optreden. Maar van een inmiddels kale kip valt weinig te plukken. We hebben van de wijkagent begrepen dat er in Enschede helaas een aantal van dit soort panden zijn, maar de mogelijkheden van de wijkagent zijn ook beperkt.

Voldoende reden voor de CDA fractie om hierover de volgende vragen aan het College te stellen:

1.       Wat is er de afgelopen jaren allemaal gedaan om de problemen te verminderen, op te lossen en wat gaat u nog doen?

2.       Wij hebben inmiddels begrepen dat de nieuwe wet Woonoverlast meer mogelijkheden biedt door deze bijvoorbeeld te verankeren in de APV. Wat is er al gedaan door het College om hier gebruik van te maken?  Door beter te omschrijven in de APV wat we als gemeente als overlast ervaren (de gemeente Amstelveen omschrijft het in 11 kantjes) kunnen wij blijkbaar beter en sneller handhavend optreden.  Een groot aantal gemeentes waaronder o.a. Almelo, Borne, Groningen etc. heeft hier al gebruik van gemaakt. Gaat het college deze mogelijkheden in Enschede ook verder oppakken en zo ja wanneer?

3.       Wat heeft u nodig van de Raad om bovenstaande te realiseren?

Inmiddels heeft de pers ruim aandacht besteed aan onze vragen en zijn wij erg benieuwd naar de reactie van het College.

Ton ten Vergert, namens de CDA fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.