15 november 2018

Patrick bedankt!

Maandag 12 november was de laatste dag dat Patrick Welman als CDA-fractielid aanwezig was in de Enschedese Raadszaal. Na ruim 16 jaar inzet voor de Enschedese samenleving en zijn geliefde dorpen Glanerbrug, Boekelo en Lonneker is hij nu voorgedragen als eerste burger van Oldenzaal, de Boeskoolstad! Een zeer eervolle voordracht en door een ieder aan Patrick van harte gegund.

Als positief kritisch raadslid, maar ook ruim 6 jaar als betrokken wethouder Werk en Inkomen, heeft hij zich enorm ingezet voor onze gemeente. Hij is er onder andere in geslaagd eindelijk een ombuiging te krijgen in het grote tekort op onze Bijstandsuitgaven en sluit zijn laatste jaar zelfs met een overschot af. Na jaren van stijging zijn ook minder mensen op de bijstand aangewezen.  Een record aantal banen, boven de 86.000 draagt hier natuurlijk aan bij, waarmee de belangrijke functie van Enschede voor de regio (en dus ook voor zijn nieuwe gemeente Oldenzaal) wordt onderschreven. Oldenzaal zal zijn nieuwe eerste burger op 17 december installeren en wij wensen Luz, Guus, Manon en Patrick een prachtige tijd en veel succes toe.

Als fractie zullen we hem zeker missen met zijn ervaring en goede adviezen, maar hij blijft in de buurt en we weten hem te vinden.

Goodgoan Patrick!

Namens de CDA fractie Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.