30 september 2021

Raad en college kunnen prima samenwerken als het erop aankomt

Afgelopen maandag is het uitvoeringsprogramma Laaggeletterdheid unaniem door de Raad aangenomen. CDA, PvdA en D66 hadden een initiatiefvoorstel ingediend dat tevens unaniem door de Raad was aangenomen. Vanaf het begin hebben deze partijen goed samengewerkt met het college en het ambtelijk apparaat.

Ter voorbereiding van het uitvoeringsprogramma hebben de betrokken ambtenaren goed naar de Raad geluisterd en de Raad goed meegenomen. Verschillende partners zoals Alifa, bibliotheek, ROC en Stichting Taal en Lezen waren uitgenodigd om mee te denken en te praten. Daarnaast waren interessante technische sessies georganiseerd om de hele Raad te informeren hoe het staat met Laaggeletterdheid en wat de gemeente zoal doet op dit gebied.

Je ziet dat het winst oplevert voor wat betreft draagvlak als de Raad vanaf het begin wordt betrokken bij een thema. Er zijn dan minder vragen en discussies en er is meer vertrouwen. Dit zouden we breder moeten trekken en smaakt naar meer. Blijkbaar kunnen Raad en college  prima samenwerken als het erop aankomt.

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.