28 mei 2020

Rondkomen met je inkomen

Onlangs was er een discussieavond met gemeenteraadsleden over rondkomen met je inkomen. Wat voor het CDA belangrijk is, is allereerst dat de basis op orde moet zijn. Dat wil zeggen dat alle groepen tot een inkomen van 120% van de wettelijke sociale minimum op de hoogte moeten zijn van alle financiële regelingen, maar deze ook makkelijk moeten kunnen aanvragen. Het liefst overzichtelijk en op 1 locatie. En dat is nu niet het geval.

Verder vinden we dat er meer aandacht moet zijn voor stabiele en veilige thuissituatie van kinderen en dat er meer geïnvesteerd moet worden in deze kinderen om kun kansen te vergroten. Dit uiteraard naast het beschikbaar stellen van het kindpakket.

Wij vinden enkel financiële hulp of hulp in natura niet voldoende. Aandacht voor de thuissituatie en de ontwikkeling is van essentieel belang om uit de armoede te komen, die vaak van generatie op generatie gaat. Het CDA vindt ook dat we jongeren meer dienen te ondersteunen. Zij hebben het financieel erg zwaar, zeker nu tijdens de coronacrisis.

Het college dient ook landelijk meer aandacht te vragen voor de armoedeval waar inwoners mee te maken krijgen als ze gaan werken, zodat werken ook echt lonend voor hen kan zijn.

Verder is aandacht voor gezondheid, welzijn en geluk van onze inwoners van essentieel belang. Dat heeft de coronacrisis ons nog eens laten zien.

Het CDA vindt tot slot dat financiële ondersteuning alleen niet voldoende is. Er moet ook aandacht zijn voor begeleiding en participatie. Daarom is het CDA een groot voorstander van een plein ‘ rondkomen met je inkomen’, waar alle partners rondom armoedebeleid vertegenwoordigd zijn en dan het liefst bij het Werkplein. Naast financiële hulp werk je dan ook aan een toekomst om duurzaam uit de armoede te komen.

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.