11 oktober 2018

Samen!

Afgelopen maandag, 8 oktober, was er een raadsvergadering in het stadhuis. Op de agenda stonden o.a. een “actuele” motie over voorrangsregeling vergunninghouders en een “actuele” motie over vlag in de raadszaal. Sinds 2002 mag ik vanuit verschillende rollen deelnemer zijn aan het politieke debat in de raadszaal van Enschede. De wijze waarop afgelopen maandagavond met elkaar werd gedebatteerd, ben ik in die periode niet vaak tegengekomen. De toon van het debat was op bepaalde momenten scherp, naar mijn mening te scherp, en de woorden die werden gebruikt leken op die van verschillende Tweede Kamerleden. Daar hoef je als Enschede niet trots op te zijn.

Lang dacht ik dat we in Enschede met elkaar een mores hadden ontwikkeld die immuun voor “Haagse” invloeden zou zijn. Helaas lijkt er een wind op te steken die guur en koud is. Hopelijk is die zeer tijdelijk van aard en weten de constructieve krachten in de gemeenteraad en in politieke partijen die winden in te tomen voordat ze onherstelbare schade aanrichten. Het is niet aan mij om via deze plek man en partij te noemen. Ik ga ervan uit dat de betreffende personen weten dat ze aan zet zijn. De uitdagingen van Enschede zijn te groot om ons af te laten leiden. Samen de schouders eronder. Alle 39!

Patrick Welman, raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.