22 juli 2019

Schriftelijke vragen CDA en VVD over handhaving boerkaverbod

De wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ treedt per 1 augustus 2019 in werking. Vanaf 1 augustus is het verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen in overheidsgebouwen, zorginstellingen, het onderwijs en het openbaar vervoer. Wie op deze locaties toch gezichtsbedekkende kleding draagt, kan door een medewerker van de locatie worden verzocht om de gezichtsbedekking af te doen of anders de locatie te verlaten.

De GroenLinks burgemeester van Amsterdam heeft aangegeven de wet niet te zullen handhaven in de stad Amsterdam. Het CDA en de VVD Enschede willen dat het Enschedese college uitspreekt wel degelijk deze wet te zullen handhaven per 1 augustus. Gezichtsbedekkende kleding moet dus in Enschede worden beboet met de daarvoor gestelde boete van €150,-. 

De norm in de gemeente Enschede zou moeten zijn dat iedereen elkaar in het openbaar moet kunnen aankijken. Gezichtsbedekkende kleren zorgen niet voor een normale westerse ontmoeting. Daarnaast staat gezichtsbedekkende kleding de integratie in de weg. 

Het CDA en de VVD stellen om die reden de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

  • Hoe kijkt dit college aan tegen de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ die per 1 augustus in werking zal treden?
  • Is het college met het CDA Enschede en de VVD Enschede eens dat het niet handhaven van deze wet de integratie in de weg staat? Graag nadere toelichting hierop.
  • De wet is vrijblijvend naar de gemeente toe, al heeft de burgemeester wel degelijk de taak om de wet in de gemeente te handhaven. Ziet het college af van de eerder gestelde antwoorden op vraag 10 van de  artikel 35 vragen van DPE van november 2018? Kiest het college nu wel voor het normaal handhaven van de wet?
  • Zijn er bij het college signalen binnen gekomen vanuit overheidsgebouwen, zorginstellingen, het onderwijs en het openbaar vervoer die de wet niet gaan handhaven? Zo ja, welke instanties en met welke reden? Wat was het antwoord van het college op deze signalen?

Namens de CDA-fractie,
Mart van Lagen, Raadslid CDA Enschede

Het college heeft tot 12 augustus de tijd om deze vragen te beantwoorden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.