19 oktober 2017

Schriftelijke vragen over M-Pact

M-Pact en één van de directielieden zijn in een juridisch geschil terecht gekomen over een vermeende opdracht van de gemeente Enschede als subsidieverstrekker aan M-Pact om te komen tot een 1-hoofdige directie, nadat in het voorgaande jaar de Vrijwilligersorganisatie 053 en de Volksuniversiteit zijn samengegaan in M-Pact.

Op 4 oktober j.l. heeft rechter bepaald dat deze directeur van M-Pact, vanwege verstoorde arbeidsverhoudingen, haar werk niet meer mag hervatten. M-Pact moet echter wel 22.000 euro betalen bij ontbinding van haar arbeidsovereenkomst.

Het CDA acht het Vrijwilligerswerk van grote waarde voor de gemeente waarbij de Vrijwilligersorganisatie een belangrijke rol vervult. Bovengenoemd conflict baart ons zorgen voor de toekomst, daarom de volgende vragen:

 ·        Gaat het College in gesprek met de bestuursleden van M-Pact, die volgens de rechter  verwijtbaar hebben gehandeld inzake de problemen bij M-Pact ? 

·       Hoe kijkt het College aan tegen het feit dat bij M-Pact dit voorjaar twee nieuwe projectleiders (ieder voor 36 uur) zijn aangesteld die de aansturing moeten vervangen van een directeur die werkzaam was voor 24 uur op het onderdeel Vrijwilligers?

·       Zowel het UWV als de rechtbank hebben dit veroordeeld, omdat hier sprake is van vervanging en niet het efficiënter en effectiever inrichten van de bedrijfsvoering. De aanleiding van de gemeente om de managementstructuur te willen wijzigen van tweehoofdig naar eenhoofdig zoals genoemd in de subsidiebeschikking van januari jl. is hiermee zijn doel voorbijgeschoten. Hier is geen sprake van kostenbesparing. Hoe kunt u dit verklaren?

·       Hoe denkt de gemeente de dienstverlening van M-pact te kunnen garanderen en de opgebouwde reputatie en het vertrouwen in het vrijwilligerswerk in Enschede op niveau te houden, nu na 1,5 jaar na de oprichting er sprake is van een conflictsituatie in de organisatie ?

·       Wil het College  onderzoeken om de hele gang van zaken bij M-Pact en de voortgang in resultaten in kaart te brengen om zodoende een gedegen oordeel te kunnen vellen over het functioneren van M-Pact? Worden de inzichten van de mensen die werkzaam zijn (geweest) op het onderdeel Vrijwilligers  gehoord?

Ton ten Vergert, Raadslid CDA Enschede

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.