16 juni 2020

Stand college na twee jaar regeerperiode: weinig opleveren en veel essentiële zaken uitstellen

Afgelopen maandag is in de Stedelijke Commissie de jaarrekening 2019 besproken. Hieronder is de inbreng van de CDA-fractie te lezen.

Het jaarresultaat 2019 is 9,3 miljoen positief, maar die plus is een schijnplus, want als je de reserves niet meerekent dan is het resultaat 5,5 miljoen in de min. Dus we teren weer in op onze reserves. Het CDA ziet deze jaarrekening als een tussenstand van wat het college de afgelopen 2 jaar gepresteerd heeft. Wij zien deze jaarrekening dan ook als een midtermreview van hoe het college het de eerste helft van zijn regeerperiode gedaan heeft.

U herinnert zich vast nog de mooie woorden van de heer Tillema tijdens de behandeling van de zomernota vorig jaar. Hij gaf aan dat al onze voorgangers wat hadden achter hadden gelaten, bijvoorbeeld de Edobergsmabrug, de authentieke Patmoswijk, de Hogeschool, Universiteit en de mooie transformatie van de binnenstad. Kortom al deze bestuurders hadden visie, hadden betekenis voor de stad en hadden hun stempel gedrukt op de ontwikkeling van de stad.

Hoe zal dit college herinnerd worden? Wat zal het achterlaten? Als we het coalitieakkoord naast de resultaten van de afgelopen twee jaar leggen, dan worden wij daar niet blij van. Vergeet hierbij niet dat het coalitieakkoord al geen echte keuzes bevatte, zoals in het sociaal domein, maar in feite het oude coalitieakkoord was met fors hogere lasten voor onze inwoners.

En waarom worden we niet blij? Ik noem een aantal voorbeelden waar het college een verschil kan maken bij de aanpak van de problemen waar Enschede voor staat.

Waar we op duurzaamheid een forse slag moeten maken, is het nog niet duidelijk of de Nota van Uitgangspunten behandel- en besluitrijp is. De stad en raad zitten al sinds 2017 te wachten op de uitvoering van de zwembadvisie om onze gezinnen met kinderen in een duurzaam bad te kunnen laten zwemmen. De grootste uitdaging, transformatie sociaal domein inclusief de invulling van de taakstellingen, schiet niet op. De nota armoedebeleid, waarmee we duurzaam mensen uit de armoede moeten halen, is uitgesteld. Het gemeentelijk rioleringsplan is uitgesteld. Terwijl er grote tekorten zijn als het gaat om woningen voor starters en sociale woningen en het woondebat de eerste stap is om met een woonvisie te komen, is deze ook uitgesteld. Een van de meest spraakmakende stedenbouwkundige projecten van de stad in deze tijd, de kop van de Boulevard, loopt enorme vertraging op.

Zo kan ik een lijst opnoemen van zaken die vertraging hebben gelopen, maar ik houd het hierbij.

Kortom hoe zal dit college na 2 jaar herinnerd worden? Wij zien een college dat weinig oplevert en veel essentiële zaken uitstelt. We houden ons hart vast voor de gevolgen van de coronacrisis. Deze jaarrekening gaat over de periode van vóór de coronacrisis. Dus kom straks niet aan met het argument dat alles door die coronacrisis komt.  Als het college op deze voet doorgaat dan betekent stilstand achteruitgang voor de stad. Dat is pijnlijk en dat verdient de stad niet. Daarom vindt het CDA het triest dat dit gebeurt.

Wij roepen het college op om met man en macht een forse inhaalslag te maken. De komende 2 jaren zijn cruciaal. Als er geen verandering komt dan wordt Enschede terug gezet in haar ontwikkeling en dat verdienen onze mooie stad en inwoners niet.

Graag zou ik van elke wethouder apart een reactie willen hebben op onze midtermreview en of ze de afgelopen periode met trots en lef hebben afgesloten.

Ayfer Koç, fractievoorzitter CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.