08 juni 2020

Stand van Zaken heropening Supportershome VAK-P

De Enschedese CDA-fractie stelde op 4 juni 2019 al eerder schriftelijke vragen inzake de heropening van het supportershome van supportersvereniging Vak-P. De afgelopen maanden zijn er diverse nieuwsberichten in de krant (TC Tubantia) en online (RTV Oost, Twentefans en Twente Insite) geplaatst ten aanzien van het heropenen - onder nieuwe en strikte voorwaarden - van het supportershome van supportersvereniging VAK-P.

In deze bijzondere tijden, waarin voorlopig nog niet gevoetbald mag worden, wil het CDA Enschede van het college vernemen wat de nieuwe stand van zaken is omtrent het heropenen van het supportershome. FC Twente is een regionale voetbalclub met supporters vanuit alle gelederen. De supportersverenigingen van FC Twente zijn van groot belang voor de voetbalclub. Grote groepen “Tukkers” uit de hele regio bezoeken de uit- en thuiswedstrijden van FC Twente en zorgen voor een fantastische sfeer tijdens de wedstrijden.

De supporters van FC Twente zijn er niet alleen als het (sportief) goed gaat met de club. Juist ook in tijden van nood staan de supporters klaar als twaalfde man langs het veld. Voorbeelden hiervan zijn de grootschalige en originele sfeeracties voorafgaand aan én tijdens de wedstrijden.

De supporters hebben zich ook tijdens deze coronacrisis van hun goede kant laten zien door de ondersteunende actie “Supporters van de Zorg’’. Tijdens deze actie is ook geld ingezameld dat ten goede is gekomen aan onze zorghelden.

Het CDA Enschede wil graag opnieuw van het college van Burgmeester en Wethouders vernemen wat de huidige stand van zaken is inzake de heropening van het supportershome. Daarom stelt de Enschedese CDA-fractie de volgende vragen:

  1. Welke gesprekken zijn er geweest sinds de beantwoording op de eerder gestelde vragen vanuit de CDA-fractie tot en met nu? Welke stappen zijn er sindsdien gezet om tot een oplossing te komen en wat is er gebeurd met de uitkomsten van de gesprekken?
  2. Hoe zijn de gesprekken verlopen en hoe is op dit moment de relatie tussen de gemeente Enschede, Politie Twente en VAK-P?
  3. Volgens verschillende mediabronnen is supportersvereniging VAK-P bereid om, onder strenge en nieuwe voorwaarden, een nieuwe horecavergunning aan te vragen. Zijn alle voorwaarden vanuit de gemeente, Politie en OM door de supportersvereniging VAK-P overgenomen, of zijn er vanuit de gesprekken met VAK-P ook voorwaarden weggestreept? Welke voorwaarden zijn gehandhaafd en welke voorwaarden zijn weggestreept? Graag ook toelichting waarom hiervoor is gekozen.
  4. In de beantwoording van 26 juni 2019 is te lezen dat na de aanvraag voor een nieuwe horecavergunning een BIBOB zal worden gestart. Wat is de huidige stand van zaken in deze?

De coronacrisis heeft directe invloed op de heropening van het nieuwe voetbalseizoen en het toestaan van supporters in De Grolsch Veste.

  1. Welke afspraken zijn er of worden er gemaakt om ook het supportershome van VAK-P eventueel binnen de coronamaatregelen te heropenen als de supporters weer worden toegelaten tot het stadion?

Namens de CDA-fractie,
Mart van Lagen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.