09 februari 2018

Stand van zaken onderzoek aanpak overlast scooters

Het CDA heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor de overlast van scooters en brommers in de binnenstad. We hebben meerde malen dit onderwerp behandeld in de centrumvergadering. In juli vorig jaar heeft de Raad gevraagd om met een onderzoek naar alternatieven te komen hoe met beperkte middelen op drukke momenten de overlast van brommers en scooters op het stadserf te verminderen en hierbij onorthodoxe maatregelen niet te schuwen.

Het CDA krijgt nog steeds berichten van burgers die zich niet veilig voelen in de binnenstad door hard rijdende scooters en brommers en vragen zich af wanneer er iets gedaan wordt aan deze overlast.

Het CDA vraagt in dit kader:

·       Hoe staat het met het onderzoek waar de Raad in juli vorig jaar naar gevraagd heeft? Wanneer kunnen wij deze verwachten?

·       Kan de wethouder ook het idee van CDA-collega Mart van Lagen in dit voorstel wil meenemen: mogelijkheden voor een subsidieregeling voor Enschedese bedrijven die aan maaltijdbezorging doen op (elekrische) fietsen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.