12 maart 2020

Steun Het Witte Balkje!

Een verdachte wordt goed beschermd: de achternaam wordt afgeschermd en over het gezicht komt een zwart balkje. Waarom worden slachtoffers niet op deze manier beschermd? Slachtoffers hebben óók recht op privacy en daarom introduceert Slachtofferhulp Nederland Het Witte Balkje. Want een slachtoffer heeft net zo veel recht op privacy als de verdachte.(bron slachtofferhulp Nederland)

Door deze melding via Sociale Media en de vraag om een petitie te tekenen, werd ik  gegrepen en wilde ik meer weten over hoe het allemaal geregeld is in Nederland, maar ook wat het werk van Slachtofferhulp Nederland nu daadwerkelijk inhoudt.

Ik heb gelijk contact gezocht met de coördinator Oost Nederland en tijdens een werkbezoek kreeg ik naast heel veel leed, ook inspirerende verhalen te horen over hoe er gewerkt wordt en hoe divers de vraagstukken zijn, waar de mensen van Slachtofferhulp voor worden ingezet.

Bij elk ongeluk, ramp, calamiteit of bedreigende situatie worden de mensen van Slachtofferhulp ingeschakeld. Zij zijn 24/7 bereikbaar en inzetbaar en in veel gevallen, naast de politie, de eerste personen die in contact komen en blijven met slachtoffers en betrokkenen. Zo belangrijk dat, in welke situatie ook, er altijd iemand aanwezig is voor een luisterend oor, juridisch advies en die in de nazorg de juiste doorverwijzing kan verrichten.

Met een deskundig team zetten zij zich dagelijks in voor u en onze medemens, die op basis van steun en de juiste begeleiding n.a.v. traumatische ervaringen, stap voor stap weer het leven op de rit proberen te krijgen. Schrijnend is wel dat de ene ervaring de andere niet is en er een groot verschil is bij de begeleiding van personen na bijvoorbeeld een geweldmisdrijf of huiselijk geweld.

Naar aanleiding van alle traumatische en beschadigende zaken die in een mensenleven kunnen gebeuren, waarbij slachtoffers vanuit heel vervelende situaties het leven toch weer proberen te herpakken, zien we in de praktijk dat de werkelijkheid soms toch heel onveilig is en blijft, aangezien gegevens van slachtoffers lange tijd terug te vinden zijn op het internet.

Dit kan natuurlijk niet, helemaal als het gaat om zedenzaken, geweldsmisdrijven, mishandeling of huislijk geweld. Juist omdat slachtoffers uit de meest vreselijke traumatische situaties komen, waarbij het gebrek aan veiligheid en vertrouwen zodanig geschaad zijn, is het belangrijk dat slachtoffers juist alle hulp, steun en begeleiding krijgen om weer verder te kunnen.

Te allen tijde moeten slachtoffers beschermd worden en dat geldt niet alleen voor het moment als een zaak voorkomt, maar ook daarna. Juist omdat dan de lange weg van verwerking pas begint. Essentieel is en blijft dat iedereen, jong en oud, die uit een kwetsbare en traumatische situatie proberen te komen, alle kansen krijgen om weer een betere en veilige toekomst op te kunnen bouwen.

En daar hoort bescherming van slachtoffers en hun persoonlijke gegevens juist bij. Vandaar dat ik de petitie heb ondertekend en dit n.a.v. een werkbezoek bij u onder de aandacht wil brengen, omdat wij hier allemaal een verantwoordelijkheid in hebben, want het kan ons allemaal overkomen.

Sara Nijenhuis, fractielid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.