12 december 2019

Steun lokale ondernemers

Steeds meer mensen doen hun aankopen via internet. Nederland zit in de top 5 van Europa als het gaat om online aankopen, vaak via grote Amerikaanse of Chinese webwinkels die hun winsten niet investeren in Nederland, de eigen woonplaats of regio van de kopers en geen of weinig belasting betalen in Nederland. De gevolgen hiervan zijn: wegvloeien van investeringen, lokale ondernemers benadelen en verlies aan lokale werkgelegenheid.

Internetaankopen lijken makkelijk vanuit je luie stoel: producten bekijken, vergelijken en met een klik bestellen. Laten we echter stilstaan wat dit betekent voor lokale ondernemers, voor binnensteden, voor werkgelegenheid, voor het milieu en de files, maar uiteindelijk ook voor de voorzieningen in je eigen gemeente.

Lokale ondernemers raken steeds meer klanten kwijt aan online verkopen, waardoor met name kleine ondernemers het heel zwaar hebben. Dit leidt tot minder inkomen voor de lokale ondernemer, minder werkgelegenheid en uiteindelijk winkelsluiting en meer winkelleegstand. Vergeet hierbij de milieuaspecten en het toenemende aantal bestelbusjes in de straten niet. Wanneer er minder ondernemers zijn en minder werkgelegenheid, heeft dat ook financieel nadelige gevolgen voor gemeentes, doordat er minder belastinginkomsten zijn en meer uitkeringen. En dát leidt er dan weer toe dat er minder geld is voor voorzieningen in de stad. Denk hierbij aan bibliotheken, sportverenigingen, wijkcentra etc.

We moeten voorkomen dat we straks binnensteden of wijken hebben die zo verschraald zijn dat we alleen grote ketens overhouden en kleine en middelgrote ondernemers die juist voor variëteit en diversiteit aan winkels en producten zorgen, verdwijnen. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid en saamhorigheid in een gemeente. Lokale ondernemers investeren lokaal en sponseren allerlei lokale voorzieningen zoals sportverenigingen en lokale evenementen. Dus inkopen doen bij een lokale ondernemer is goed voor de lokale gemeenschap, voor u en voor de saamhorigheid.

Enschede heeft een aantrekkelijke en bruisende binnenstad en winkelcentra. Daar mogen we trots op zijn. Willen we deze behouden, ook voor toekomstige generaties, dan kunnen we niet anders dan inkopen doen bij deze lokale ondernemers. Zonder ondernemers hebben we geen kerstsfeer in de stad, geen ijsbaan, geen zomerfeestavonden, geen leuk dagje winkelen met moeder of vriendin, etc.

Kortom, als u uw lokale ondernemers, economie, leefbaarheid en saamhorigheid een warm hart toedraagt, denk aan onze lokale ondernemers en koop bij hen en zeker in deze periode van de kerstdagen. Dat zou een mooi, warme kerstgebaar zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.