13 september 2017

Straatafvalcoaches als inzet tegen de verrommeling?

Fietsend door de Waalstraat op het  Deppenbroek, erger ik mij telkens aan de rommel van met name plastic zakken langs de straat, terwijl er op geringe afstand daarvoor prachtige oranje afvalcontainers staan. Is het gemakzucht, is de voorlichting onvoldoende of begrijpen ze de taal niet, of is het simpel onwil en is men niet bereid extra afvalkosten te betalen?

Het gewijzigde afvalbeleid sinds begin dit jaar is enerzijds een groot succes (veel minder restafval door met name betere scheiding van het plastic) en anderzijds voortdurend onderwerp van discussie in de stad door het veelvuldig voorkomen van afvaldeponering op plekken waar dit niet hoort.  Met name in de wijken met veel hoogbouw doet dit probleem zich voor, omdat bewoners naast eerder genoemde punten,  vaak minder opslagmogelijkheden hebben voor afval en begrijpelijk niet lang met stinkende zakken willen zitten.

Nou hebben wij in onze gemeente ook nog een grote arbeidsreserve, waaronder bijna 7.000 uitkeringsgerechtigden in de Bijstand die vallen onder de Participatiewet.

Zoveel mogelijk naar vermogen, meedoen in de samenleving is een ambitie die het CDA al jaren uitspreekt. Zou hier niet een prachtige match kunnen plaatsvinden?

Mijn idee is simpel: in de straten waar het verkeerd deponeren afval structureel aan de orde is, worden vanuit het bestand van het Werkplein een 2 tal bewoners geselecteerd voor de nieuwe functie van afvalcoach. Dit is geen vrijwillige taak maar een verplichte tegenprestatie die de gemeente kan vragen op basis van de Participatiewet. Na een korte instructie vanuit Twente Milieu, is het hun taak er dagelijks op toe te zien dat de medebewoners geen afval meer dumpen op de verkeerde plekken. Ze aanspreken hierop, het opruimen van anoniem geplaatste afvalzakken dan wel het inschakelen van  Twente Milieu in geval van grof vuil kan tot hun takenpakket horen.  De uitverkorenen moeten het als uitdaging zien om hun eigen leefomgeving  voortdurend telkens netjes eruit te laten zien. Na een jaar kan evaluatie plaatsvinden of het gewenste effect is bereikt.

Ton ten Vergert
CDA Fractie Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.