20 juni 2019

Subsidieverordening jeugdverenigingen 2019

De verordening zoals die voorligt is duidelijk en geeft richtlijnen aan de toekomstige aanvragen en het recht op verenigen. En gezien het advies van de WMO raad, hebben wij tijdens de raadsvergadering ook aangegeven dat we blij zijn met de overgenomen en aangepaste punten in de verordening.

Toch willen wij een lans breken voor de bestaande kleine verenigingen, die wij op basis van de nieuwe verordening niet meer onder de noemer vereniging kunnen noemen, omdat zij geen leden hebben en ook niet in staat zijn om leden te genereren. Daarom spreken wij van jeugdinitiatieven die op dit moment door de nieuwe verordening dreigen hun bestaansrecht kwijt te raken als zij de bijdrage die zij tot nu toe ontvangen moeten missen.

Deze bestaande jeugdinitiatieven bieden een tegenprestatie aan de maatschappij, door maandelijkse activiteiten aan te bieden aan een bepaalde doelgroep kinderen en jongeren. Zij bieden zinvolle activiteiten voorzien op basis van zelfredzaamheid, welbevinden en wij vinden dat hierin tegemoet gekomen moet worden. 

Niet elk kind voelt zich namelijk op zijn of haar plek binnen een sport-, muziek- of culturele vereniging. Wij vinden het vanuit het CDA dan ook erg jammer dat alles wat er in de afgelopen jaren door deze jeugdinitiatieven is geïnvesteerd aan aandacht, ontwikkeling en zelfredzaamheid in kinderen en jongeren, door het stopzetten van de financiële ondersteuning voor niets is geweest. Wat gebeurt er dan voor deze kinderen? Wellicht raken deze kinderen wel uit beeld. Het voelt alsof je het kind met het badwater weggooit.

Deze laagdrempelige jeugdinitiatieven ontvangen vooral kinderen en jongeren uit gezinnen, die financieel gezien niet allemaal in de gelegenheid zijn om bv. een lidmaatschap voor 1 of meerdere kinderen te kunnen betalen. Maar op deze manier komen kinderen wel in aanraking met zinvolle activiteiten en andere leeftijdsgenoten. Hier ontstaan mooie vriendschappen en ontwikkelen kinderen hun talenten door de inzet, creativiteit en tomeloze energie van vele vrijwilliger die zich wekelijks voor onze jeugd willen inzetten.

Vandaar dat wij een motie hebben ingediend, waarbij wij het college opdragen om te kijken naar een structurele financiële tegemoetkoming zodat deze bestaande jeugdinitiatieven hun maatschappelijke activiteiten kunnen voortzetten.

Helaas heeft onze motie het niet gehaald, maar vanuit het CDA blijven wij ons hiervoor inzetten en we hopen door de monitoring van de komende maanden en de uitkomst daarvan, dat wij in december het bestaansrecht van deze jeugdinitiatieven wederom onder de aandacht kunnen brengen. Omdat wij ze van waarde vinden voor de ontwikkeling en welbevinden van alle deelnemende kinderen en jongeren uit onze stad. 

Sara Nijenhuis, woordvoerder CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.