12 februari 2020

Telefonische bereikbaarheid Gemeente Enschede

Het CDA Enschede kreeg de afgelopen weken meerdere meldingen van ontevreden inwoners over het onbereikbaar zijn van de gemeente middels de telefoon. Dat komt niet overeen met de ‘visie dienstverlening’ en de ‘visie communicatie’, waarin juist ook wordt ingezet op de bereikbaarheid van offline informatie en het telefonisch contact. Verschillende participatieprojecten of informatie voor de inwoners over de gemeente zijn alleen toegankelijk voor inwoners mét internet of DigiD. Dat is volgens het CDA Enschede en zeer slechte zaak.

Een voorbeeld hiervan is het project ‘Direct Duidelijk’. Waarbij de inwoners van Enschede alleen op de speciale webpagina van de gemeente pas het telefoonnummer vinden om nader in contact te komen over het project. Een ander voorbeeld hiervan is ook het onlangs verschenen informatieblad ‘Enschede zonder afval.’ Bij alle artikelen in het informatieblad staan webpaginalinks om meer informatie te krijgen.

De Rekenkamer heeft vorig jaar ook in haar rapport ‘digitale dienstverlening’ op deze groep gewezen: “Kijk nog eens goed hoe groot de groep niet-digitaal vaardigen is. De groep niet-digitaal vaardigen bestaat met name uit ouderen, inwoners die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen en laaggeletterden. Wijs deze groep actief op mogelijkheden om hulp te krijgen bij digitale dienstverlening.”

Het CDA is van mening dat de gemeente er moet zijn voor iedereen, ongeacht kennis of het gebruik kunnen maken van internet. Het CDA Enschede komt juist op voor deze doelgroep en stelt daarom de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. In hoeverre past de huidige manier van informatiepublicatie volgens het college in de communicatievisie én de dienstverleningsvisie? En wat is de mening van het college op het ontbreken van telefoonnummers in informatiefolders/-bladen?
  2. Hoe gaat het college er in het vervolg voor zorgdragen dat ook de inwoners zonder computer en/of internet terecht kunnen bij de gemeente voor vragen, het meedoen met bewonersvraagstukken of om zaken te regelen?
  3. Welke andere manieren kan en wil het college inzetten om de inwoners van de gemeente Enschede toch te kunnen voorzien van antwoorden, het laten meedoen of het regelen van zaken bij de gemeente?
  4. Enschede heeft project ‘direct duidelijk’. Hoe rijmt dit project met het feit dat inwoners geen telefoonnummer over dit project kunnen vinden en met de linkjes in het informatieblad “Enschede zonder afval”?

Mart van Lagen,
Raadslid CDA Enschede

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.